Huurondersteuning


Veilig wonen tegen een redelijke huurprijs is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Misstanden in de particuliere huursector zijn nog steeds van alledag. Of het nu gaat om illegale kamerverhuur, slecht onderhouden woningen, te hoge huurprijzen of verhuurders die huurders dreigen uit te zetten als zij hier een punt van maken. Met het Huurteam doen we hier wat aan. Urbannerdam levert deze service aan huurders in Rotterdam, Utrecht en Schiedam in opdracht van deze gemeentes.


Bij wet is het huurrecht in Nederland goed geregeld. In de praktijk worden deze regels niet altijd goed nageleefd. Veel huurders zijn onvoldoende op de hoogte van hun rechten en plichten als huurder. Veertig procent van de huurders is aangewezen op een particuliere huurwoning. Vaak noodgedwongen door de druk op de woningmarkt. Veel huurders weten echter niet dat er op basis van het Woningwaarderingssysteem een maximaal redelijke huur bestaat voor de woning (mits de huurwaarde onder de sociale huurgrens zit). Als ze de verhuurder al zouden verzoeken de huur te verlagen dan worden ze bedreigd met uitzetting.


Het is daarom belangrijk om huurders te informeren over hun rechten en plichten als huurder en te ondersteunen wanneer zij teveel huur betalen of een verhuurder anderszins de regels niet naleeft. Gelukkig kennen veel grote steden inmiddels een Huurteam. Het huurteam doet woningopnames, berekent de maximale redelijke huur en levert juridische ondersteuning bij het afdwingen van een redelijke huurprijs. Urbannerdam verzorgt het Huurteam in Rotterdam, Utrecht en Schiedam. Rotterdam kent tevens het Bewonerskompas, de digitale en telefonische vraagbaak voor bewoners op het gebied van wonen.


Huurteams zijn een onmisbaar onderdeel in de aanpak van huisjesmelkers. Wij werken dan ook nauw samen met andere (gemeentelijke) instanties om de particuliere huursector op orde te krijgen.