Vanaf 2018 heeft Schiedam weer een huurteam in het leven geroepen. Huurteam Schiedam is beschikbaar voor particuliere huurders uit heel Schiedam. Het huurteam biedt ondersteuning bij te hoge huurprijzen, achterstallig onderhoud, onjuist afgerekende servicekosten, en ongeldige bepalingen in het huurcontract.

De gemeente Schiedam biedt huurders op de particuliere huurwoningenmarkt de mogelijkheid hun woonsituatie te laten controleren op misstanden. Via een woningopname kan het huurteam bepalen of er sprake is van een te hoge huurprijs, of achterstallig onderhoud. Op verzoek van de huurder kan het huurteam de verhuurder aangeven hoe de misstanden rechtgezet kunnen worden. Als dat niet tot een oplossing leidt, kan Huurteam Schiedam namens de huurder een procedure bij de Huurcommissie starten.

Zowel de woningopname als de eventuele vervolgprocedure zijn voor de huurder gratis. Huurteam Schiedam is een onafhankelijke organisatie, maar werkt in opdracht van de gemeente Schiedam.

Al eerder tussen 2014 en 2016 heeft Schiedam het huurteam ingezet in de strijd tegen huisjesmelkers en woekerhuren. Destijds betrof het een pilot, gericht op Schiedam Oost. In die periode heeft het huurteam 112 woningopnames gedaan. In 93 gevallen werden misstanden aangetroffen. Dit heeft geleid tot 85 procedures bij de Huurcommissie. Alleen de procedures op grond van de huurprijs hebben Schiedamse huurders in 2014-2016 een totale huurverlaging van bijna € 80.000 opgeleverd. Ondanks deze procedures kunnen verhuurders zodra er een nieuwe huurder is gekomen opnieuw te hoge huurprijzen vragen. Zo blijven de misstanden bestaan.

Vaak weten huurders niet welke rechten zij hebben. Procedures om die rechten te beschermen zijn niet voor iedereen eenvoudig te doorlopen. Huurteam Schiedam heeft deze kennis en ervaring.

Het huurteam werkt voor heel Schiedam. De diensten zijn gratis. Huurteam Schiedam is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur via nummer 010 – 214 27 99. Per mail is Huurteam Schiedam bereikbaar per info@huurteaminuwstad.nl. Meer informatie is te vinden op www.huurteam-schiedam.nl.

De oorspronkelijke opdracht is per juli 2019 afgerond. Maar op grond van een vervolg staat Huurteam Schiedam ook in de tweede helft van 2019 huurders op de particuliere markt bij. Voor 2020 staat een nieuwe opdracht in het verschiet.

 

Contactpersonen

drs. Edo Gommers
E: info@huurteam-schiedam.nl
T: 010 – 214 27 99