• Zelfbouw_CPO_Nobelhorst1-1

Urbannerdam adviseert corporatie Ymere over de aanpak van bouwinitiatieven in de nieuwe wijk Nobelhorst (particulier opdrachtgeverschap en mede-opdrachtgeverschap). Daarnaast begeleiden we Ymere bij een concreet initiatief in de wijk voor gelijkvloers wonen.

Nobelhorst is een nieuwe wijk in Almere-Hout waar initiatieven van bewoners voorop staan: initiatieven in beheer en openbare ruimte maar ook op het gebied van woningbouw.

Op verzoek van Ymere hebben we de werkwijze op het gebied van het initiëren, selecteren en begeleiden van bouwinitiatieven tegen het licht gehouden. Het gaat daarbij om collectieve zelfbouw (CPO) maar vooral ook het begeleiden van mede-opdrachtgeverschap of co-creatie waarbij Ymere ontwikkelt in samenspraak met toekomstige bewoners. Daarnaast begeleiden we Ymere bij het opzetten van een concreet bouwinitiatief op het gebied van gelijkvloers wonen. Woningtypen en prijsklasse zijn nog nader uit te werken. Doelgroep is iedereen die graag gelijkvloers wil wonen en mee wil praten over zijn/haar woning en directe leefomgeving.

Rol Urbannerdam
Urbannerdam werkt als adviseur en begeleider van Ymere.

Tijdpad
Advies: voorjaar 2014
Begeleiding: vanaf najaar 2014

Betrokken partijen 
Ymere
projectbureau Nobelhorst
Dura Vermeer
Tiehn Advies

Link
www.nobelhorst.nl
www.woneninnobelhorst.nl

Projectstatus: afgerond

Contactpersoon

ing. Frans van Hulten
E: f.vanhulten@urbannerdam.nl
T: 06 - 4633 36 30