• Zelfbouw_CPO_Lunteren3
  • Zelfbouw_CPO_Lunteren2

De gemeente Ede heeft een locatie aan de Westzoom in Lunteren voor CPO beschikbaar gesteld. Jonge starters die graag in hun eigen dorp willen wonen pakten de uitdaging aan en vormden een vereniging. Zij bouwen nu hun eigen project van 10 woningen.

De Westzoom is een uitbreiding langs de west- en zuidrand van Lunteren. Hier worden verschillende deelprojecten ontwikkeld; in het plandeel ’t Hoefje vinden zowel vrije kavels als CPO woningen een plek.

De Stichting Starters Lunteren voerde jarenlang een lobby om jonge Lunteranen zelf te laten bouwen in hun eigen dorp. Medio 2012 startte de gemeente Ede met hulp van Urbannerdam een werving waarna uiteindelijk een groep van 10 doorzetters zich verenigde. Urbannerdam hielp hen namens de gemeente om wensen en mogelijkheden in beeld te brengen en een vereniging op te richten.

Daarna is de groep haar eigen weg gegaan en koos zij een lokale bouwbegeleider en architect om de plannen uit te werken. De bouw start na de zomervakantie van 2014 zodat deze starters binnen 3 jaar hun hele project af kunnen ronden.

Rol Urbannerdam
Urbannerdam ondersteunde de gemeente bij voorbereiding, werving en formatie van de groep belangstellenden tot een functionerende vereniging.

Tijdpad
In juni 2012 startte de gemeente samen met Urbannerdam de werving. De geworven groep belangstellenden kwam in het najaar enkele keren bijeen en zocht nog medebouwers. In januari 2013 ging de groep belangstellenden op excursie en in het voorjaar werd met de gemeente gesproken over een verkaveling op maat van de groep. De vereniging officieel opgericht in augustus 2013. De planontwikkeling is daarna zelf ter hand genomen en na start bouw in oktober 2014 zijn medoi 2015 10 woningen opgeleverd. Het ontwerp is van De Jong architecten uit Bennekom en de bouw is uitgevoerd door Kelderman Bouw uit Ede.

Betrokken partijen: vereniging CPO Lunteren, gemeente Ede, Urbannerdam

Contactpersoon
                      
Hans Vos 
E: h.vos@urbannerdam.nl 
T: 06 - 5272 67 10