• Zelfbouw_CPO_Rijnsoever_3
  • Zelfbouw_CPO_Rijnsoever_1-1
  • Plattegrond in het zand
  • IMG_9936_PS
  • Zelfbouw_CPO_Rijnsoever_4
  • Zelfbouw_CPO_Rijnsoever_5

2 oktober 2018 - Mijlpaal voor CPO Rijnsoever, lees hier het nieuwsbericht.

In de laatste fase van de nieuwe wijk Park Rijnsoever aan de rand van de duinen van Katwijk, wordt ruimte gegeven aan een CPO-project van 9 duurzame woningen. Urbannerdam is door de gemeente Katwijk geselecteerd als initatiefnemer en procesbegeleider voor het hele ontwikkeltraject.

De locatie voor het CPO-project is gelegen in het westelijke deel van Park Rijnsoever, het ‘villa-deel’, en wordt gekenmerkt door grote kavels en een modernistisch architectuurbeeld. De kavel heeft als bijzonder kenmerk dat het aan twee zijden begrensd wordt door openbare straten; de Swammerdamstraat aan de westzijde en de Van der Waalsstraat aan de oostzijde.

Het woonprogramma 6 gelijkvloerse patio bungalow woningen en 3 tweelaagse woningen. Alle woningen zijn anders, doordat de deelnemers zelf de kavelgrootte, de indeling van de plattegrond en de gevel hebben bepaald. 

Rol Urbannerdam
Urbannerdam heeft in samenwerking met de gemeente Katwijk de werving opgezet. Urbannerdam begeleidt de kopersgroep gedurende het hele proces. Wij helpen onder andere bij het oprichten van een vereniging, de architectenselectie, de kostenraming en de aanbesteding. De kopers sluiten uiteindelijk een individuele koopovereenkomst met de gemeente Katwijk.

Tijdpad
De werving is gestart in oktober 2016. In januari is de vereniging opgericht en in maart is gestart met het ontwerpproces. Begin 2018 wordt de aannemer geselecteerd en kan de bouw starten in september 2018. De bouw duurt ongeveer een jaar. 

Contactpersonen

                     
ing. Frans van Hulten
E: f.vanhulten@urbannerdam.nl
T: 06 - 4633 36 30