• zelfbouw_CPO_Volkel10
 • zelfbouw_CPO_Volkel9
 • zelfbouw_CPO_Volkel8
 • zelfbouw_CPO_Volkel7
 • zelfbouw_CPO_Volkel6
 • zelfbouw_CPO_Volkel5
 • zelfbouw_CPO_Volkel4
 • zelfbouw_CPO_Volkel3
 • zelfbouw_CPO_Volkel2
 • zelfbouw_CPO_Volke12
 • zelfbouw_CPO_Volke11
 • zelfbouw_CPO_Volkel1-1

Urbannerdam heeft Kopersvereniging Volkel-West geadviseerd en begeleid bij het realiseren van hun 59 woningen in vier verschillende categorieën, van starterswoningen tot vrijstaande woningen.

In de kern Volkel van de gemeente Uden kon lange tijd geen nieuwbouw gerealiseerd worden in verband met de geluidsbelasting in het gebied door de aanwezigheid van de Militaire Vliegbasis Volkel. In 2007 ontstond de mogelijkheid om een nieuwbouwlocatie te ontwikkelen door het leggen van een nieuwe geluidsgrens. De gemeente Uden koos al snel voor de mogelijkheid om de locatie door middel van CPO te ontwikkelen. Om het programma voor de locatie te bepalen is een behoefteonderzoek uitgevoerd onder inwoners van de kern Volkel. Hieruit is het  woningbouwprogramma in vier categorieën ontstaan.

Het betreft 22 starterswoningen verdeeld in twee categorieën met als maximale V.O.N. prijs tot € 188.000,- een derde categorie bestaat uit 24 twee-onder-een-kap woningen met een maximale V.O.N. prijs tot € 240.000,- en de vierde categorie bestaat uit 13 vrijstaande woningen met een V.O.N. prijs vanaf  € 240.000,-.

De starterswoningen in de eerste twee categorieën zijn onder koopgarant gerealiseerd met woningcorporatie SVUWonen als koopgarant aanbieder. Via de koopgarant constructie werd een bijdrage in de stichtingskosten van deze woningen geleverd.

Tijdpad
Begin 2008 is de kopersvereniging opgericht en is Urbannerdam als procesbegeleider ingehuurd. Eind 2009 is de grond door de gemeente Uden aan de kopers geleverd en medio 2010 is de aannemer gestart met de bouw van de woningen. De laatste woning is voorjaar 2012 opgeleverd. 

Opdrachtgevers: Kopersvereniging Volkel-West

Contactpersoon
                      
ing. Frans van Hulten
E: f.vanhulten@urbannerdam.nl 
T: 06 - 4633 36 30