• zelfbouw_cpo-de-omscholing-18
 • zelfbouw_cpo-de-omscholing-16
 • zelfbouw_cpo-de-omscholing-12
 • zelfbouw_cpo-de-omscholing-11
 • zelfbouw_cpo-de-omscholing-9
 • zelfbouw_cpo-de-omscholing-8
 • zelfbouw_cpo-de-omscholing-7
 • zelfbouw_cpo-de-omscholing-3
 • Klushuizen_DeOmscholing_5
 • Klushuizen_DeOmscholing_4
 • Klushuizen_DeOmscholing_3
 • Klushuizen_DeOmscholing_2
 • Klushuizen_DeOmscholing_1

Door Kopersvereniging De Omscholing is een voormalig schoolgebouw in collectief verband omgebouwd tot 9 appartementen. Urbannerdam heeft de klussers geadviseerd en begeleid.

Urbannerdam heeft in 2003 met Hulshof Architecten initiatief genomen om samen met een nog op te richten kopersvereniging een plan te ontwikkelen om de Hooimansschool om te bouwen. Het plan omvatte de verbouwing van het oude schoolpand in de wijk Het Nieuwe Westen in Rotterdam tot woningen en stadsappartementen. Het voorstel voor deze aanpak door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap is voorgelegd aan woningcorporatie Woonbron (die over de ontwikkelrechten beschikte) en de gemeente Rotterdam (eigenaar van het pand). Nadat beide partijen er positief op hadden gereageerd, is Urbannerdam gestart met de werving van kandidaten en het oprichten van de kopersvereniging.

Rol Urbannerdam
De belangrijkste taak van Urbannerdam was (naast dat ze initiatiefnemer was) het begeleiden en adviseren van de kopersvereniging bij haar werkzaamheden. Het ging daarbij onder meer om het organiseren van vergaderingen, het bepalen van de methodiek voor het verdelen van de stichtingskosten, het aangaan van koop- en aannemingsovereenkomsten, het opstellen van de splitsingsakte en het oprichten van de VvE. Daarnaast nam Urbannerdam deel aan het gemeentelijk projectteam voor leden van Kopersvereniging De Omscholing.

Tijdpad
De planvoorbereiding is in 2007 met een aanbesteding afgerond. De feitelijke ombouw van de school tot woningen vond plaats in 2008 en in 2009 zijn de klussers zelf begonnen met de werkzaamheden in hun deel van de oude school.

Opdrachtgever: kopersvereniging de Omscholing

Contactpersoon
                      
ing. Frans van Hulten
E: f.vanhulten@urbannerdam.nl 
T: 06 - 4633 36 30