• Zelfbouw_CPO_Riethof_6
  • Zelfbouw_CPO_Riethof_5
  • Zelfbouw_CPO_Riethof_4
  • Zelfbouw_CPO_Riethof_3
  • Zelfbouw_CPO_Riethof_2
  • Zelfbouw_CPO_Riethof_1-1

De gemeente Woerden heeft Urbannerdam gevraagd te adviseren bij het ontwikkelen van nieuwbouwlocatie De Riethof op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Woerden deed eerder ervaring op met het uitgeven van vrije kavels in particulier opdrachtgeverschap en heeft de volgende stap gezet om particuliere kopers de mogelijkheid te bieden om gezamenlijk een woningblok te ontwikkelen zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. De provincie Utrecht ondersteunde dit project door een deel van de initiatiefkosten te vergoeden.

De Riethof is door twee kopersgroepen van respectievelijk 21 en 7 deelnemers gefaseerd gerealiseerd. De woningen bevinden zich in de prijsklasse van € 181.500 tot ca.€  500.000.
De kopers bepaalden, binnen de gemeentelijke voorwaarden, gezamenlijk de verkaveling en parkeeroplossing, de inrichting van het binnenterrein en uiteraard de verschillende woningtypes. Geen enkele woning is gelijk in verschijningsvorm of volume, waarmee de Riethof het eerste project in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is waar deze mate van vrijheid aan de leden is toegekend en vervolgens toch als een totaalplan is ontwikkeld en gerealiseerd.

Rol Urbannerdam
Urbannerdam heeft eerst de gemeente Woerden begeleid bij het opzetten van het project en de werving van deelnemers. Vervolgens heeft Urbannerdam beide kopersverenigingen begeleid gedurende het totale ontwikkelproces.

Tijdpad
De planvoorbereiding is halverwege 2008 gestart. De wervingscampagne vond plaats in september en oktober 2009. De eerste kopersvereniging is begin 2010 opgericht en de eerste woningen zijn in 2012 opgeleverd. In 2013 is de tweede vereniging gestart met de bouw en een klein jaar later zijn ook deze woningen opgeleverd.

Betrokken partijen:
Initiatiefnemer: Gemeente Woerden
Opdrachtgever: VvO De Riethof en VVO de Riethof West
Procesbegeleiding: Urbannerdam
Architect: Sluijmer en van Leeuwen
Ondersteuning CPO initiatieven - Provincie Utrecht

Projectstatus: afgerond

Contactpersoon

ing. Frans van Hulten
E: f.vanhulten@urbannerdam.nl
T: 06 - 4633 36 30