• Klushuizen_Bloklandstraat_6
  • Klushuizen_Bloklandstraat_5
  • Klushuizen_Bloklandstraat_4
  • Klushuizen_Bloklandstraat_3
  • Klushuizen_Bloklandstraat_2
  • Klushuizen_Bloklandstraat_1
  • Klushuizen_Bloklandstraat_11
  • Klushuizen_Bloklandstraat_10
  • Klushuizen_Bloklandstraat_9
  • Klushuizen_Bloklandstraat_8
  • Klushuizen_Bloklandstraat_7

Aan de Bloklandstraat 111 in het ‘Oude Noorden’ verkoopt de gemeente Rotterdam een voormalig schoolgebouw met twee gymzalen als klusgebouw. De aankoopprijs voor het gebouw is €1,-. In totaal worden er zeven woningen gerealiseerd: 3 appartementen, 2 herenhuizen en 2 gymzaalwoningen.

Belangrijke randvoorwaarden bij dit project zijn het behoud van de cultuurhistorische voorgevel, het behoud van de muurschildering van voetballer Coen Moulijn en het herstellen van de fundering. De gemeente heeft dit pand voorverkaveld verkocht waarbij het uitgangspunt was om dicht bij de bouwkundige hoofddraagconstructie te blijven en dat iedere woning een privé buitenruimte zou hebben.

Rol Urbannerdam
Urbannerdam heeft de gemeente Rotterdam geadviseerd en begeleidt tijdens de initiatieffase bij het opzetten van het project en de werving van kopers. Vervolgens is Urbannerdam gevraagd om de kopers te begeleiden tijdens het fundering herstel en de opstart van het project.

Tijdpad
In het voorjaar van 2015 ging het klusgebouw in de verkoop. In december 2015 is de vereniging van opdrachtgevers opgericht, deze is vervolgens gestart met het uitwerken van de plannen. Hier heeft de vereniging een jaar de tijd voor genomen. De plannen zijn inmiddels helemaal uitgewerkt en de aanbesteding heeft plaats gevonden. Binnenkort zal gestart worden met het funderingsherstel van de school en aansluitend de casco renovatie, daarna kunnen de individuele leden zelf met de afbouw aan de slag.

Betrokken partijen
vereniging van opdrachtgevers Bloklandstraat
Gemeente Rotterdam
eklund_terbeek architecten
 
Fotograaf: Martijn Kappers

Opdrachtgever: gemeente Rotterdam

Link: https://www.facebook.com/Bloklandschool-148107465544462/?fref=ts

Contactpersoon

ing. Frans van Hulten
E: f.vanhulten@urbannerdam.nl
T: 06 - 4633 36 30