• Klushuizen_Oude Noorden_01
  • Klushuizen_Oude Noorden_02-1
  • Klushuizen_Oude Noorden_03
  • Klushuizen_Oude Noorden_04
  • Klushuizen_Oude Noorden_05
  • Klushuizen_Oude Noorden_06
  • Klushuizen_Oude Noorden_07
  • Klushuizen_Oude Noorden_08
  • Klushuizen_Oude Noorden_09

Nieuws

24 januari 2014
Van klushuis naar droomhuis in het Oude Noorden Lees meer...

 

In het Oude Noorden biedt Woonstad Rotterdam 15 karakteristieke klushuizen aan. De huizen zijn in slechte onderhoudsstaat en moeten grondig opgeknapt worden. Woonstad verzorgt het funderingsherstel en herstelt de voorgevels. Kopers zijn verantwoordelijk voor de verdere in- en externe afbouw, waarin zij zich minimaal te houden hebben aan een Programma van Eisen.

Woonstad Rotterdam biedt 15 klushuizen aan waarvan 9 op de Louwerslootstraat en 6 op de Bloklandstraat. Het gaat om karakteristieke panden met nog bijzondere ornamenten aan de gevel. De panden bestaan oorspronkelijk uit een onder- en bovenwoning die samengevoegd worden tot één woning van 130m2 (BVO) op de Louwerslootstraat met een tuin op het zuiden van ca. 5m diep - en 136m2 op de Bloklandstraat met een tuin op het noorden van ca. 10m diep. Vanaf € 104.000 koop je een (eengezins)woning met opgeknapte fundering en voorgevel. Het dak, de achtergevelmoeten aangepakt worden volgens een Programma van Eisen, net als de interne afbouw. De 15 woningen zijn niet helemaal hetzelfde maar hebben in hoofdlijnen wel dezelfde kenmerken. Bij de woningen waar sprake is van erfpacht wordt dat door Woonstad voor 50 jaar afgekocht.

Voor alle woningen aan de Bloklandstraat en Louwerslootstraat is een koper gevonden. Het funderingsherstel van de Louwerslootstraat 156, 158, 162 is gestart in april 2014. Het herstel van de andere panden is begin oktober 2014 gestart. Na oplevering van de fundering herstelwerkzaamheden en voorgevel vindt de sleuteloverdracht plaats. Vanaf dat moment kan kunnen de kopers een jaar lang klussen. Naar verwachting is dit begin 2015.

Rol Urbannerdam
Urbannerdam adviseert Woonstad bij de opstart van het project naar verkoop van de klushuizen. In het projectteam is in samenwerking de verkoopinformatie, de werving en begeleiding van kopers opgezet. Urbannerdam helpt de kopers op weg bij de start van het traject.

Tijdpad
Voor alle woningen aan de Bloklandstraat en Louwerslootstraat is een koper gevonden. Het funderingsherstel van de Louwerslootstraat 156, 158, 162 is gestart in april 2014. Het herstel van de andere panden is in gang gezet in september 2014. Na oplevering van de herstelwerkzaamheden aan de fundering en voorgevel is de sleuteloverdracht geweest en hebben de klussers hun woning afgebouwd.

Opdrachtgever:
Woningcorporatie Woonstad Rotterdam

Contactpersoon

Els Dikland

Els Dikland MRE
E: e.dikland@urbannerdam.nl
T: 06 - 4631 40 95