• Klushuizen_Papendrechtsestraat_01-1
  • Klushuizen_Papendrechtsestraat_02-1
  • Klushuizen_Papendrechtsestraat_03-1
  • Klushuizen_Papendrechtsestraat_04-1
  • Klushuizen_Papendrechtsestraat_05-1

De gemeente Dordrecht onderzoekt of een clustertje van 7 woningen aan de Papendrechtsestraat behouden kan worden via het concept klushuizen.

De 7 woningen, oorspronkelijk 6 woningen en een winkelruimte, liggen aan de Papendrechtsestraat op de hoek Merwedestraat. De locatie grenst aan de nieuw te ontwikkelen wijk Stadswerven, die geheel via zelfbouw ontwikkeld wordt. 

De gemeente Dordrecht heeft de keuze om het clustertje te slopen of te laten renoveren. Bij sloop kan er vanwege de geluidscontour geen woningbouw teruggebouwd worden. De voorkeur van de gemeente gaat vooralsnog uit naar slimme renovatie. Het haalbaarheidsonderzoek naar het klushuizenconcept spitst zich toe op de meest interessante verkavelingsmogelijkheden, naar de te verwachte kosten om de woningen te renoveren en de daarbij residueel berekende verkoopprijs. Inmiddels is bekend dat de fundering hersteld dient te worden. Meld je aan voor de nieuwsbrief op www.klushuizen.nl om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. 

Rol Urbannerdam
Urbannerdam adviseert met haar kennis van klushuisprojecten en doelgroepen de gemeente Dordrecht in de haalbaarheidsfase in de te nemen stappen en afwegingen. 

Tijdspad
Het haalbaarheidsonderzoek naar verkaveling en kosten zal in het eerste kwartaal van 2015 plaatsvinden. Op basis van de uitkomst wordt bepaald hoe de klushuizen aangeboden gaan worden en welke prijs en randvoorwaarden daarbij gehanteerd worden. Te denken valt aan het programma van eisen, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, collectieve of individuele verkoop, zelfbewoningsplicht etc. Door een politiek besluit is dit project gestopt.

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht

Contactpersonen

Els Dikland MRE
E: e.dikland@urbannerdam.nl 
T: 06 - 4631 40 95

 


Bekijk voor meer informatie de projectwebsite van Dordtse Ruimte.