• Zelfbouw_Peinder Mieden_13-1
 • Zelfbouw_Peinder Mieden_14
 • Zelfbouw_Peinder Mieden_16
 • Zelfbouw_Peinder Mieden_17
 • Zelfbouw_Peinder Mieden_12
 • Zelfbouw_Peinder Mieden_11
 • Zelfbouw_Peinder Mieden_10
 • Zelfbouw_Peinder Mieden_09
 • Zelfbouw_Peinder Mieden_08
 • Zelfbouw_Peinder Mieden_07
 • Zelfbouw_Peinder Mieden_06
 • Zelfbouw_Peinder Mieden_05-1
 • Zelfbouw_Peinder Mieden_04
 • Zelfbouw_Peinder Mieden_03
 • Zelfbouw_Peinder Mieden_02
 • Zelfbouw_Peinder Mieden_01

Nieuws

Wonen in de natuur, dat kan. In de Peinder Mieden, waar 45 kopers eigenaar, bewoner en beheerder worden van ca. 90 hectare natuurgebied. Welstandsvrij bouwen; “90 hectare Carte Blanche” . Urbannerdam is samen met de gemeente Smallingerland, bureau Stroming en het InnovatieNetwerk initiatiefnemer van dit unieke project.

De Peinder Mieden is een bijzonder woonplan in een toekomstig openbaar toegankelijk natuurgebied. Met een minimum aan randvoorwaarden en beperkingen en een maximum aan vrijheden. Men bepaalt zelf de woonplekken, hoe groot de kavels zijn en de inrichting van paden, wegen e.d. Er zal geen welstandtoets plaatsvinden. Er is een inspiratieteam dat de kopersgroep bijstaat in de ontwerpfase om ervoor te zorgen dat er passend in het landschap wordt gebouwd. Het nu nog agrarisch gebied wordt de komende 5 à 6 jaar ontwikkeld tot natuurgebied, dus geen trekkers en lawaai maar de geluiden van de natuur; een nieuw ecologisch evenwicht waar liefhebbers van rust en ruimte aan hun trekken komen.

Er worden geen kavels op de traditionele manier verkocht maar iedere koper (en lid van de vereniging) koopt een woonrecht en krijgt daarvoor een kavel op een plek waar men zelf wil, aan het water, vrij uitzicht of beide. Een gemiddelde kavel is 1.000 m2. Liever een grotere of een kleinere kavel? Ook dat is bespreekbaar. De 45 bewoners kopen tezamen alle gronden. Extra bijzonder is dat naast het verkrijgen van een privédeel, men ook mede-eigenaar wordt van het natuurgebied. De kopers ontwerpen en bouwen op hun kavel zelf hun energieneutrale woning, maar hebben de mogelijkheid dat geheel of op onderdelen samen met andere bewoners te doen (CPO).

Rol Urbannerdam
Urbannerdam is één van de initiatiefnemers en heeft kennis en ervaring met betrekking tot het ontwikkelen van het concept Nieuwe Marken in Collectief particulier Opdrachtgeverschap ingebracht. De werving en opstartfase van de vereniging is begeleid, waarna Urbannerdam in opdracht van de kopersvereniging Peinder Mieden hen begeleid en adviseert bij de ontwikkeling van 45 woningen in 90 ha. natuurgebied. Tevens is Urbannerdam, met als aanleiding de Peinder Mieden, betrokken bij het opzetten van een CPO plankostenfonds.

Tijdpad
In 2011 is gestart met het toetsen van de haalbaarheid en het verder uitwerken van het concept Nieuwe Marken in Opeinde. In februari 2013 is de werving gestart en vrij snel is de kopersvereniging opgericht. De vereniging heeft naast de aanvullende werving voor nieuwe leden een inrichtingsschets voor paden, wegen en kavels gemaakt. De bestemmingsplan procedure voor fase 1 is begin 2016 in gang gezet. 

Opdrachtgevers: Kopersvereniging de Peinder Mieden (huidig), Gemeente Smallingerland/InnovatieNetwerk (voormalig)

Links:
Projectwebsite
Facebook
Twitter

Downloads:
Brochure project informatie