Woonverbetering


Een groot deel van het woningbezit in stedelijke gebieden is in handen van particuliere eigenaren en verhuurders. Deze woningen zijn niet altijd in goede staat. In kwetsbare wijken kan dat leiden tot vermindering van veiligheid en leefbaarheid. Kwaliteitsverbetering van de particuliere woningvoorraad kan de leefbaarheid verbeteren en levert de woningeigenaar het voordeel van een hogere woningwaarde. Denk hierbij niet alleen aan het herstel van achterstallig onderhoud, maar ook aan duurzaamheidsinvesteringen die leiden tot lagere stookkosten. Hoe krijg je particuliere eigenaren in beweging om hun woningen te verbeteren? Urbannerdam heeft een aantal succesvolle methoden in huis.

 

Lange tijd werden particuliere eigenaren die hun onderhoud lieten versloffen “beloond” in de vorm van subsidies voor particuliere woningverbetering. Hoe slechter je pand, hoe meer subsidie je kon krijgen. Nadat de panden met subsidie waren opgeknapt liet de gemiddelde particulier het echter weer versloffen en was men na 15 jaar weer terug bij af. Hieruit blijkt dat subsidies onvoldoende stimuleren om voor de lange termijn goed met hun bezit om te gaan. Daarnaast is de wetgeving er juist op gericht de verantwoordelijkheid daar te laten waar die hoort: bij de eigenaar.

 

Hoe krijg je VvE’s en eigenaren actief zodat het onderhoud vooruit wordt ingepland en niet achteraf wordt opgelapt? En even belangrijk: hoe krijg je eigenaren zover dat ze ook nog over duurzaamheid van de woning nadenken? Urbannerdam heeft hiervoor methodes ontwikkeld met als belangrijkste uitgangspunt dat eigenaren het uiteindelijk zelf moeten doen. Maar wel met hulp. Vaak spelen onkunde en onwetendheid een rol. Soms ook onwil of financiële problemen.

 

Onze aanpak begint bij bewustwording van eigenaren door hen actief te benaderen en voor te lichten over de verantwoordelijkheden van de VvE. Stap voor stap wordt een onderhoudsplan uitgewerkt en financiële strategie zodat alle eigenaren uiteindelijk hun verplichtingen kunnen voldoen. Een belangrijk onderdeel in de aanpak is een collectiviteit te ontwikkelen onder eigenaren om niet alleen binnen het eigen pand/VvE aan de slag te gaan maar op bouwblokniveau afspraken te maken. In de vorm van zogenaamde blokvergaderingen zitten er soms wel 10 VvE’s aan tafel die samen optrekken. En dat is niet alleen goed voor het onderhoud maar ook voor de leefbaarheid.