• PWVV_VVE_KlaverbuurtKlaverbuurt III
  • PWVV_VVE_KlaverbuurtKlaverbuurt II
  • PWVV_VVE_KlaverbuurtDSCN0241-1
  • PWVV_VVE_KlaverbuurtDSCN0231

Nieuws

  • 16 oktober 2009
    Blokaanpak Klaverbuurt blijkt effectief Lees meer...

In de Klaverbuurt worden VvE’s aangeschreven om het achterstallige onderhoud weg te werken.

De Klaverbuurt ligt in Rotterdam Charlois is de wijk Carnisse. Carnisse is een stadswijk met veel koopwoningen gelegen tussen de Maastunnel en Zuidplein. Het project richt zich op de Madeliefstraat, Klaverstraat, Lepelaarsingel en Meester Arendstraat.

De Klaverbuurt is een particuliere buurt die bestaat uit eenzijdige kleine (ca. 50-70 m2) en goedkope portiekwoningen. Er is sprake van een redelijk hoge verkoopsnelheid en doorstroom van bewoners. Er wonen voornamelijk jonge gezinnen en starters met een relatief laag inkomen. 

De gemeente Rotterdam constateerde in 2005 dat er een aantal woningen in de Klaverbuurt ernstige mankementen vertoonden. Er is in die tijd door de afdeling Toezicht Gebouwen van de gemeente specifiek naar een aantal voorgevels en balkons in verschillende straten gekeken. Bij ongeveer 80% van de panden heeft de gemeente direct ingegrepen en is direct gevaar voor voorbijgangers weggenomen. 

In de Klaverbuurt zijn totaal 72 VvE’s. VvE’s bestaan hoofdzakelijk uit een portiek van zes appartementen, waarvan de het beheer van de meeste is uitbesteed aan een beheerkantoor. Sommige VvE’s zijn geheel inactief.

Ondanks veel VvE’s formeel wel georganiseerd zijn, blijft besluitvorming over onderhoud uit. In 2008 is besloten om de VvE’s op achterstallig onderhoud aan te schrijven. Uit de offertes op basis van de aanschrijving, blijkt dat per portiek een investering van gemiddeld € 40.000 nodig is. Met een verhoging van de VvE bijdrage, het organiseren van samenwerking (blok aanpak) in het offertetraject en persoonlijke begeleiding, zijn VvE’s geholpen om onderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Voor enkele VvE’s is bestuursdwang nodig (geweest) om onderhoud af te dwingen. Na afronding van het onderhoud krijgen VvE’s een gratis meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) van de deelgemeente voor meer stabiliteit in de toekomst - en om te voorkomen dat het onderhoud weer op achterstand raakt.  

Rol Urbannerdam
Urbannerdam is door de deelgemeente Charlois gevraagd om eigenaren te begeleiden bij het activeren van VvE’s en het (bloksgewijs) organiseren van onderhoud. Met maatwerk en individuele begeleiding zijn VvE’s geholpen bij het voorkomen- of wegwerken van de gemeentelijke aanschrijving met oog voor toekomstig bestendigheid.  Urbannerdam heeft ook de mogelijkheden onderzocht naar een overkoepelende structuur van VvE’s.  

Tijdpad
In 2006 heeft de deelgemeente geconstateerd dat veel VvE’s hun onderhoudsverplichting niet of nauwelijks nakomen. In 2008 is besloten om de VvE’s op achterstallig onderhoud aan te schrijven. Op advies van Urbannerdam is ervoor gekozen op de bouwblokken gelijktijdig over hun onderhoudsplicht aan te schrijven, zodat er mogelijkheid bestaat tot samenwerking tussen VvE’s. In 2009 en 2010 zijn de blokvergaderingen geïnitieerd. Onderhoud is er besproken en offertes zijn opgevraagd. Daarna zijn VvE’s (gefaseerd) aan de slag gegaan. In 2010 is met het participatiefonds een buurtsteiger ter beschikking gesteld zodat zelfwerkzaamheid mogelijk was om kosten te besparen. In 2012 hebben 43 VvE’s al het onderhoud op orde. Andere VvE’s waren nog in uitvoering of in besluitvorming. Eind 2012 is de betrokkenheid van Urbannerdam afgerond.
 
Opdrachtgevers: Gemeente Rotterdam, deelgemeente Charlois

Contactpersoon
                      
ir. Heleen Zwebe
E: h.zwebe.urbannerdam.nl
T: 06 - 4633 36 35