• CPO_Hondiusstraat funderingsherstel_05-1
  • CPO_Hondiusstraat funderingsherstel_04-1
  • CPO_Hondiusstraat funderingsherstel_03-1
  • CPO_Hondiusstraat funderingsherstel_02-1
  • CPO_Hondiusstraat funderingsherstel_01-1

In de Hondiusstraat in Rotterdam hebben verschillende eigenaren met hulp van Urbannerdam samen een plan gemaakt om de fundering van hun deels verzakte panden te herstellen. Dit plan is uitgevoerd, waardoor de monumentale panden aan een tweede leven begonnen zijn.

De Hondiusstraat is een straat in Rotterdam West. Het is een straat met mooie, grote oude panden. Het funderingsprobleem manifesteerde zich aan de oneven kant, in de panden nummer 5 tot nummer 45. 

De 19 panden waren in bezit van 14 verschillende eigenaren. Een woningcorporatie, een aantal eigenaar verhuurders en een aantal eigenaar bewoners. Om de besluitvorming soepel te laten verlopen heeft Urbannerdam voorgesteld een vereniging op te richten. Alle eigenaren zijn lid geworden van de vereniging. In het funderingsherstelplan is rekening gehouden met de bewoonde staat van de woningen en recente investeringen. Door slim om en om te funderen, kon tegemoet gekomen worden aan de wens van een aantal eigenaren om aangebrachte voorzieningen (oa. keuken) te behouden. De gemiddelde kosten van het funderingsherstel bedroegen 58.000 euro. Een deel van de eigenaren heeft een beroep kunnen doen op een zachte lening van het NRF. De deelgemeente Delfshaven heeft de vereniging een kleine subsidie gegeven voor de organisatiekosten.

Betrokken partijen

  1. Vereniging Funderingsherstel Hondiusstraat 5-45
  2. Urbannerdam
  3. Cardo architecten
  4. Constructeur: Fevzi Acteken
  5. C. J. Smit & Zonen

Tijdpad
In 2007 is het probleem in kaart gebracht en is de vereniging opgericht. Voorjaar 2008 is de aanbesteding geweest. De aannemer is begonnen met herstel na de zomer 2008. Begin 2009 hadden alle panden een nieuwe fundering.

Rol Urbannerdam
Urbannerdam heeft de eigenaren begeleid bij het tot stand komen van het funderingsherstelplan. Ook al waren de belangen van de verschillende eigenaren verschillend, via het oprichten van een vereniging die in een 10-tal ALV’s de keuzes wist te maken, was het proces om te komen tot het plan en uitvoering transparant en eerlijk voor iedere eigenaar. Urbannerdam trad op als procesbegeleider en heeft de eigenaren geholpen in alle stappen van het proces. Van second opinion tot en met aanbesteding.

Opdrachtgever: Vereniging funderingsherstel Hondiusstraat 5-45 

Contactpersonen
                      
Frans van Hulten
E: f.vanhulten@urbannerdam.nl
T: 06 - 46 33 36 30  
   


Els Dikland MRE
E: e.dikland@urbannerdam.nl  
T: 06 - 4631 40 95