• PWVB_VVE_invcrabbehof1-1
  • PWVB_VVE_invcrabbehof5
  • PWVB_VVE_invcrabbehof4
  • PWVB_VVE_invcrabbehof3
  • PWVB_VVE_invcrabbehof2

Urbannerdam heeft in Crabbehof Noord een inventarisatie uitgevoerd naar het functioneren van een zestal Vereniging van Eigenaars (VvE’s).

Crabbehof ligt tussen de A16 en de randweg in en heeft een vrije centrale ligging in Dordrecht en is een wijk met veel gestapelde bouw. Een groot gedeelte bestaat uit sociale woningbouw. De kleinere particuliere woningvoorraad bestaan voor een gedeelte uit appartementencomplexen in Vereniging van Eigenaars (VvE’s).

Crabbehof is een aantal jaar geleden aangewezen als een krachtwijk. De Wijkwinkel Crabbehof fungeert als centraal hart van de wijk, waar woningcorporaties  en de gemeente samenwerken met bewoners om de wijk duurzaam te verbeteren. Ook VvE’s hebben hierin een belangrijke rol. Eigenaren zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud aan het complex, waarmee zij direct invloed hebben op de directe woonomgeving. Vanuit het sociaal programma Crabbehof staat het verbeteren van het functioneren van de VvE’s daarom hoog op de agenda. 

In Crabbehof Noord heeft de Wijkwinkel zes VvE’s aangewezen voor een inventarisatie naar functioneren van VvE’s en eventuele opgaven. De aangewezen VvE’s bestaan voornamelijk uit maisonnette woningen van 80-90m2 met een gemiddelde woningwaarde van € 115.000 (2013). De gemiddelde VvE bijdrage is € 110 per maand (2013). Uit de inventarisatie blijkt dat de aangewezen VvE’s redelijk tot goed zijn georganiseerd.  Het meest opvallend is dat het VvE’s ontbreekt aan draagkracht onder eigenaren en dat de activiteit van de VvE samenhangt met de betrokkenheid van bestuurders. Daarnaast blijft een aandachtspunt dat kennis over de regelgeving en verantwoordelijkheden bij eigenaren ontbreekt

Rol Urbannerdam
Urbannerdam is gevraagd zes VvE’s in Crabbehof Noord te inventariseren en daar nodig te assisteren bij het op orde krijgen van zaken.  

Tijdpad
In mei 2013 is de inventarisatie gestart met bureauonderzoek. Daarna hebben intensieve advies- en terrasgesprekken plaatsgevonden met besturen en betrokken bewoners. Enkele VvE-bestuurders zijn verder op weg geholpen met het formaliseren van hun taak of advies rondom lopende kwesties. In september 2013 zijn de werkzaamheden met betrekking tot de inventarisatie afgerond.

 

Opdrachtgevers: Wijkwinkel Crabbehof

Projectstatus:  Afgerond

Links:
Projectwebsite
 

Contactpersonen 

                      
ir. Heleen Zwebe
E: h.zwebe.urbannerdam.nl
T: 06 - 4633 36 35    
  

                       
Suleika Tjon
E: s.tjon@urbannerdam.nl
T: 06 - 4114 68 71