• Klusgebouw_poster
 • Klusgebouw_opendag Blokland
 • Klusgebouw_opendag blokland (2)
 • Klusgebouw_gym blokland
 • Klusgebouw_entree blokland
 • Klusgebouw_entree blokland opendag
 • Klusgebouw_ opendag blokland(3)
 • klushuizen-havenstraat3
 • klushuizen-havenstraat4
 • klushuizen-bloklandstraat3
 • klushuizen-bloklandstraat1
 • klushuizen-bloklandstraat1
 • Klushuis_Havenstraat_6-1
 • Klushuizen_Zelfbouwscholen Gemeente Rotterdam_01-1
 • Klushuizen_Zelfbouwscholen Gemeente Rotterdam_02-1
 • Klushuizen_Zelfbouwscholen Gemeente Rotterdam_03-1

Nieuws

 • 1 december 2014
  De verkoop van twee Klusgebouwen is gestart! Lees meer...

In Rotterdam hebben veel oude (school)gebouwen hun functie verloren en staan ruime tijd leeg of worden tijdelijk verhuurd. Geïnspireerd door het succes van de Rotterdamse klushuizen biedt de gemeente Rotterdam particulieren de kans met elkaar een oud gebouw te kopen en te transformeren tot unieke woningen.  

Met hulp van Urbannerdam heeft het zelfbouwteam van de gemeente een efficiënte methodiek ontwikkeld voor verkoop van bijzonder vastgoed. Een architect doet een bouwkundige opname en berekent de globale bouwkosten aan de hand van een proefverkaveling. De eindwaarde van de toekomstige woningen wordt getaxeerd en de verkoopprijs wordt vervolgens residueel berekend. Iedere belangstellende kan zich vanaf een bepaald moment inschrijven. Als er voldoende kopers zijn richten deze een Ontwikkel Vereniging (OV) op en ondertekenen een ontwikkelovereenkomst met de gemeente Rotterdam. Daarna gaat de VvO aan de slag met het maken van een renovatieplan.

De eerste klusschool aan de Duyststraat is inmiddels op deze wijze verkocht en herontwikkeld. Op dit moment zijn er twee klusgebouwen in ontwikkeling aan de Bloklandstraat en de Havenstraat. De woningen in deze gebouwen lopen uiteen van herenhuizen, appartementen en loftwoningen in een gymzaal. Klusgebouwen zijn voor een brede doelgroep en uiteenlopende budgetten. Dit maakt het een aantrekkelijk product voor de koper en verkopende partij. 

De gemeente Rotterdam heeft vastgoed in de hele gemeente. Het eerste aanbod ligt voornamelijk in de oude stadswijken van Rotterdam.  

Rol Urbannerdam
Urbannerdam adviseert  de gemeente Rotterdam met de aanpak, planning, het opstellen van de randvoorwaarden & spelregels, prijsbepaling en  de werving van kopers(procedure & campagne). Na toewijzing (of loting) helpt Urbannerdam  de kopersgroep met  het oprichten van de Ontwikkelvereniging 

Tijdpad
De gemeente Rotterdam heeft met Urbannerdam eind 2012 de haalbaarheid van klusscholen onderzocht. In maart 2013 is de eerste school in de verkoop gegaan. Medio 2015 zijn de bewoners hun voormalige klaslokaal gaan bewonen. Op dit moment zijn de kopersgroepen voor de klusgebouwen aan de Bloklandstraat en Havenstraat  in  de ontwerpfase. 

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam