• Klushuizen_klushuizen_Haarlem4
  • Klushuizen_klushuizen_Haarlem3
  • Klushuizen_klushuizen_haarlem2
  • Klushuizen_klushuizen_Haarlem

In de Amsterdamse buurt in Haarlem biedt woningcorporatie Elan Wonen 16 klushuizen te koop aan. Het gaat om kleine arbeiderswoningen waar de kopers de gelegenheid krijgen de woningen aan de achterzijde uit te bouwen. Urbannerdam begeleidt de corporatie in het opzetten van het project en is betrokken bij de werving van kopers.

De Amsterdamse Buurt ligt net buiten het stadscentrum – aan de oostzijde van Haarlem. Het is een eenzijdige en licht vergrijsde arbeidersbuurt waar over een periode van 10 jaar een grootschalige herstructurering uitvoert.

Er worden 16 woningen te koop aangeboden (2 individuele woningen en 14 woningen in collectief verband). De huidige woningen hebben ongeveer 80 m2 woonoppervlakte en een grote tuin op het zuidwesten. Kopers zijn verplicht de woning naar achteren of naar boven uit te breiden en zo meer volume te realiseren. De kopers van de woningen aan de Busken Huetstraat werken verplicht samen bij het verbeteren van het casco: dit dient door één gezamenlijke aannemer uitgevoerd te worden. Er zijn 2 woningen (in de Adriaan Loosjesstraat) waar de kopers individueel aan de slag kunnen gaan.

Voorafgaand aan de renovatie zal Elan Wonen de fundering van alle woningen herstellen. De verwachting is dat de eerste kopers eind 2015 / begin 2016 naar hun verbouwde woningen verhuizen.

Rol Urbannerdam
Urbannerdam was in 2011 betrokken bij de totstandkoming van het directiebesluit om de woningen als klushuis te gaan verkopen. Sinds 2013 begeleiden we Elan Wonen bij de projectvoorbereiding en werving van kopers.

Tijdpad
De inschrijvingsperiode eindigde op 27 juni 2014. Na de zomer van 2014 is de planontwikkeling gestart en voerde Elan Wonen het funderingsherstel uit. In de zomer van 2015 is het casco gerenoveerd en zijn de woningen afgebouwd.

Opdrachtgever:
 Elan Wonen

Links:
Projectwebsite
Facebook

Contactpersonen

Els Dikland

Els Dikland MRE
E: e.dikland@urbannerdam.nl
T: 06 - 4631 40 95