Eind 2019 is de gemeente Vlaardingen gestart met de pilot Huurteam Vlaardingen. Huurteam Vlaardingen is beschikbaar voor particuliere huurders uit Vlaardingen.

Het huurteam biedt ondersteuning bij te hoge huurprijzen, achterstallig onderhoud, onjuist afgerekende servicekosten, en ongeldige bepalingen in het huurcontract.

De gemeente Vlaardingen biedt huurders op de particuliere huurwoningenmarkt de mogelijkheid hun woonsituatie te laten controleren op misstanden. Via een woningopname kan het huurteam bepalen of er sprake is van een te hoge huurprijs, of achterstallig onderhoud. Op verzoek van de huurder kan het huurteam de verhuurder aangeven hoe de misstanden rechtgezet kunnen worden. Als dat niet tot een oplossing leidt, kan Huurteam Vlaardingen namens de huurder een procedure bij de huurcommissie starten.

Er is in deze pilot een beperkt aantal woningopnames en vervolgtrajecten beschikbaar. Zowel de woningopname als de eventuele vervolgprocedure zijn voor de huurder gratis. Huurteam Vlaardingen is een onafhankelijke organisatie, maar werkt in opdracht van de gemeente Vlaardingen.

Urbannerdam verzorgt ook Huurteam Utrecht, Huurteam Schiedam, Huurteam Rotterdam en het Regionaal Huurteam Utrecht.

 

Vaak weten huurders niet welke rechten zij hebben. Procedures om die rechten te beschermen zijn niet voor iedereen eenvoudig te doorlopen. Huurteam Vlaardingen heeft deze kennis en ervaring.

Het huurteam werkt voor heel Vlaardingen. De diensten zijn gratis. Huurteam Vlaardingen is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur via nummer 010 – 214 27 99. Per mail is Huurteam Vlaardingen bereikbaar per info@huurteaminuwstad.nl. Meer informatie is te vinden op www.huurteaminuwstad.nl.

Contactpersoon

Fleur van Leeuwen
E: f.vanleeuwen@urbannerdam.nl 
T: 06-38 71 76 16