Akkoord sociaal plan Rembrandtweg

11 januari 2016
Nieuwbericht_Rembrandtweg-1

In december 2015 hebben de directeur van de corporatie Woonvisie en de leden van de Klankbordgroep Rembrandtweg in Ridderkerk het sociaal plan ondertekend.

Rond de zomer van 2015 is uit de bewoners van de Rembrandtweg een Klankbordgroep gevormd om een op maat gemaakt Sociaal Plan voor de bewoners te maken. Dit was nodig omdat de corporatie Woonvisie in Ridderkerk deze woningen wil gaan slopen en vervangen door nieuwbouw.

De bewoners hebben met de adviseur van Urbannerdam en in overleg met Woonvisie het sociaal plan opgesteld. Daarin is onder andere geregeld welke vergoedingen de huurders krijgen en hoe het zoeken en aanbieden van een vervangende woning in zijn werk gaat. Gecompliceerd in dit project was dat de corporatie gebonden is aan de strikte regels van het Rijk betreffende het passend toewijzen en aan de regels van Woonnet Rijnmond.  Er zijn aparte afspraken gemaakt voor oudere huurders over de mogelijkheid om terug te keren naar de nieuwbouw of om te kunnen doorschuiven naar een ander nieuwbouwproject in het centrum van Ridderkerk. Ook is er inzichtelijk gemaakt welke woningen in Ridderkerk wel passend zijn voor deze huurders. Indien nodig zal Woonvisie de huurders direct bemiddelen voor een andere woning.