Blokaanpak Klaverbuurt blijkt effectief

16 oktober 2009
PWVV_VVE_KlaverbuurtFoto nieuwsbericht

In opdracht van de deelgemeente Charlois begeleidt Urbannerdam Verenigingen van Eigenaren in de Klaverbuurt gedurende het aanschrijvingstraject.

In totaal worden gedurende vier jaar 72 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) aangeschreven op het achterstallig onderhoud dat in een korte termijn weggewerkt moet worden. Omdat de meeste VvE’s weinig tot geen financiële reserves hebben opgebouwd, komen zij nu voor grote uitgaven te staan.

De panden in de Klaverbuurt worden bloksgewijs aangeschreven, hierdoor bestaat de mogelijkheid om samen te werken. In een bouwblok zitten ongeveer acht VvE’s met vaak verschillende beheerkantoren. Het is vaak lastig voor verschillende verenigingen om met elkaar samen te werken en het onderhoud samen uit te voeren.

Urbannerdam heeft de zogenaamde blokaanpak ontwikkeld, waarbij de VvE’s middels blokvergaderingen de mogelijkheid hebben om onderhoudswerkzaamheden gezamenlijk uit te voeren. Door schaalvoordeel kan wel tot 10% kosten bespaard worden in verband met materiaal- en steigerkosten. 

Naast deze manier om de kosten te verminderen, probeert Urbannerdam ook de financiële situatie van de VvE’s gezonder te maken. Zo wordt gestimuleerd, om ter voorbereiding op de aanschrijving (die voor sommige VvE’s over 1 à 2 jaar komt), de VvE bijdrage te verhogen om de reserves zoveel mogelijk aan te vullen. Daarnaast krijgen alle VvE’s na afronding van de aanschrijving een kosteloos meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) aangeboden, om voor toekomstig onderhoud te reserveren. 

Om in de toekomst het onderhoud efficiënt uit te blijven voeren probeert Urbannerdam na afronding van het traject de VvE’s te verenigen in koepelverenigingen. Dit is financieel gunstiger voor de eigenaren. Hoe meer VvE’s hun krachten bundelen des te efficiënter werkzaamheden georganiseerd kunnen worden.

VvE Klaverbuurt