Cursus Financieren van CPO

20 juni 2014
Zelfbouw_Cursus Financiering CPO_klein

Bewoners die hun eigen woningen ontwikkelen worden een bekende verschijning in de nieuwe realiteit van onze woningmarkt.Op steeds meer plekken zien we groepen mensen die zich verenigen om nieuwe woningen te ontwikkelen en te (laten) bouwen, of samen een bestaand pand gaan verbouwen. Ontwikkelen door bewoners zelf is voor hen geen dagelijkse bezigheid en ze moeten zich daarbij heel wat kennis eigen maken. Dat geldt evengoed voor gemeenten, banken en andere professionals.

De adviesbureaus Urbannerdam, M8C en Brondijk consultancy zijn dagelijks bezig in de praktijk van zelfbouw met groepen en de financiering daarvan. Vanuit die praktijkervaring bieden we een compacte cursus aan over de financiering van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
De cursus is samen met experts van de Rabobank opgezet om goed inzicht te geven in de regelgeving, financieringsmogelijkheden en samenwerkingen rond initiatieven van zelfbouwgroepen, zowel in bestaande bouw als in nieuwbouw.

Meer informatie vind u hier:
PDF Zelfbouwcursus Financiering CPO