Cursus huurrecht voor Bureau Frontlijn

09 september 2015
vrouwe justitia

Urbannerdam heeft voor medewerkers van Bureau Frontlijn van de gemeente Rotterdam een basiscursus huurecht gegeven. Bureau Frontlijn van de gemeente Rotterdam controleert panden die door particulieren worden verhuurd op bewoning, onderhoud en eventuele andere zaken. Door de cursus huurrecht is de aanwezige kennis op dit gebied opgefrist en kunnen zij hiermee verder aan de slag bij het aanpakken van misstanden in de particuliere huursector.

De onderwerpen die aan de orde kwamen waren:

  • De huurovereenkomst, rechten en plichten van huurder en verhuurder, huurbescherming en veel voorkomende fouten in huurovereenkomsten
  • Onderhuur, medehuur, hospitahuur, kamerhuur en duurzaam gemeenschappelijk huishouden
  • Huurovereenkomsten voor onbepaalde/ bepaalde tijd tussenhuur/ diplomatenclausule, verhuur op basis van leegstandswet en anti-kraak huur
  • Verkoop van huurwoning
  • Einde van huurovereenkomst (opzeggingsgronden, termijnen)
  • Huurprijzen (geliberaliseerd/niet-geliberaliseerd), woningwaarderingsstelsel, servicekosten
  • Rol Huurteam en huurcommissie
  • Hoe de verhuurder te bewegen om achterstallig onderhoud te verhelpen.

Bent u geinteresseerd in een cursus huurrecht? Neem dan voor meer informatie contact op met onze adviseur Bert Lafort via b.lafort@urbannerdam.nl