De mythe van 'De Groep'

01 juli 2019
urbannerdam blog 6836

Wie denkt dat zelfbouwprojecten ontstaan vanuit bestaande groepen die naar 'iets' op zoek zijn, heeft maar voor een deel gelijk. Een groot deel van de succesvolle zelfbouwprojecten ontstaat vanuit het aanbod dat veelal door gemeenten wordt gecreëerd. Maar hoe ontstaan dan die ad hoc groepen?

Afhankelijk van hoe een gemeente een locatie aanbiedt kun je er als individu of als groep op inschrijven. Biedt een gemeente een locatie aan voor groepen, dan zien we dat naast enkele bestaande groepen vooral professionele partijen aan groepsvorming gaan doen. De leden van die ad hoc groepen hebben een belangrijk kenmerk met elkaar gemeen; ze willen graag op die locatie een zelfbouwwoning realiseren.

Hou zelf de touwtjes in handen

Dat professionele partijen het initiatief nemen om een groep voor een zelfbouwlocatie te vormen is niet verrassend. Het is bijzonder leuk om voor zelfbouwers te mogen werken, het eindresultaat is uniek en maakt het werk voor alle professionals bijzonder. Wel is het dan belangrijk dat zo’n zelfbouwgroep ook daadwerkelijk de opdrachtgever is en blijft en dat de professionele partij hier ook in investeert. In de praktijk zien we helaas dat bij veel van deze ad hoc groepen de professionele partij het CPO project overneemt. Ze spreken dan ineens over medeopdrachtgeverschap, consumentgerichte projectontwikkeling of zoiets vaags als een CPO 2.0 project. Als gemeente weet je dan dat het niet strookt met wat je voor ogen had.

Trots op het resultaat

Wil je als gemeente juist wel echte zelfbouw faciliteren, kies dan voor individuele inschrijving op een project. “Dit is de plek, dit kost het en dit kun je er bouwen”, zo simpel kan uw uitnodiging zijn. Mensen schrijven zich in en als er voldoende belangstelling is wordt hieruit de ontwikkelvereniging geformeerd. Dat vraagt enige inzet van gemeentezijde. Ziet de gemeente hier tegenop, zoek dan een onafhankelijke CPO procesbegeleider om de start van het zelfbouwtraject te coördineren. Zij weten precies hoe je van een groep enthousiaste individuen een collectief kunt smeden dat een schitterend zelfbouwproject gaat realiseren. Een onafhankelijk procesbegeleider zal er ook geen enkel probleem mee hebben, om als er eenmaal een zelfbouwgroep is geformeerd, deze groep de vraag te stellen of ze met hem of haar verder het proces in willen. Het resultaat van de juiste aanvliegroute is een project waar je als gemeente echt trots op kunt zijn! Hieronder twee links naar enkele van onze bijzondere projecten: Klushuizen in Haarlem van Woningcorporatie Elan Wonen en Urbannerdam: www.cpovanatotz.nl/ CPO Baarle Bouwt Collectief initiatief van particulieren: https://www.urbannerdam.nl/werkvelden/zelfbouw-cpo/cpo-baarle-bouwt-collectief/