Gemeente Amsterdam wil “echte zelfbouw” voor CPO de Hallen

12 september 2014
zelfbouw_cpo_NIEUWS_140703_hallen_nrd_cpo_impressie_tekening

De gemeente Amsterdam biedt vijf bouwgroepkavels aan naast de oude tramremise in Amsterdam West, aan de Bilderdijkkade. De gemeente wil het particulier initiatief zoveel mogelijk de ruimte geven. In tegenstelling tot andere zelfbouw locaties, waar juist ook veel professionele partijen het voortouw namen. Zodoende is de eerste inschrijving voor de kavels zeer laagdrempelig. Met tenminste drie deelnemers en identiteitsbewijzen kan een bouwgroep zich al inschrijven. In totaal kunnen er per bouwgroepkavel vijf groepen worden ingeloot, dus in totaal 25 groepen. Na deze eerste loting volgt een getrapte selectieprocedure bestaande uit drie stappen: de schriftelijke fase, interviewfase en de plan van aanpakfase. Per fase vallen er groepen af. Deze selectieprocedure loopt ongeveer van half oktober tot half december.

Voor geïnteresseerden in een bouwgroepkavel is de eerste stap dus het vinden van mede-geïnteresseerden en een formulier insturen naar de gemeente. Er zijn veel professionele partijen die zich aanbieden om de eerste groepsinschrijving te verzorgen. Mocht u belangstelling hebben om in te schrijven voor dit project, dan kunnen wij u verwijzen naar de gemeente Amsterdam of Buro Ruim.