Gratis onderhoudsplannen geven VvE's inzicht

05 oktober 2009
PWVB_ VVE_PWVB Bergpolder_Fotonieuwsbericht 1

Veel kleine VvE’s hebben moeite om aan hun wettelijke verplichting te voldoen en om noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het pand uit te voeren. Hierdoor ontstaat er gemakkelijk een forse achterstand. Aangezien er in Bergpolder veel kleine VvE’s zijn, wordt er onderzocht of het mogelijk is om deze VvE's samen te laten werken in koepelverenigingen.

Urbannerdam stimuleert de VvE’s om het achterstallig onderhoud weg te werken, waarbij tegelijkertijd de voordelen van een koepelvereniging duidelijk worden gemaakt. Ook wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om appartementen samen te voegen, waardoor er grotere appartementen ontstaan. Hierdoor zal de wijk ook meer divers worden qua huishoudens. Door koepelverenigingen te vormen worden de mogelijkheden om appartementen samen te voegen verruimd. 

Middels informatiebrieven en informatiebijeenkomsten worden eigenaren geïnformeerd over het belang van een goed functionerende VvE, wat het nut is van een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) en wat de voordelen zijn van een koepelvereniging. 

De grootste vraag gaat uit naar het ondersteunen en opstarten van VvE’s en de gratis meerjaren onderhoudsbegrotingen (MJOB). Hiermee kunnen zij een goede start maken met het wegwerken van het achterstallig onderhoud en het organiseren van het structurele onderhoud. Als de VvE gebruik maakt van het aanbod voor de gratis MJOB eist de deelgemeente Noord wel dat  het achterstallig onderhoud binnen een redelijke termijn wordt weggewerkt en de VvE bijdrage op basis van de MJOB wordt vastgesteld. Tot nu toe heeft Urbannerdam op deze wijze 80 VvE’s contact gehad die een meerjaren onderhoudsbegroting wil ontvangen en dus actief aan de slag gaat met onderhoud!

VvE's Bergpolder