Interessant behoefteonderzoek onderhoud woningeigenaren

04 juli 2016
PWVV_VVE_behoefteonderzoek

In de grote Nederlandse steden komt steeds meer aandacht voor renovatie in de particuliere sector. Toch blijkt het goed onderhouden of verbeteren van de eigen woning niet voor alle eigenaren vanzelfsprekend. Wat zijn de behoeften, motieven en triggers voor eigenaren om te investeren in de eigen woning?

Onderzoek naar behoeften en triggers
Er is veel ervaring opgedaan met het stimuleren van onderhoud in de particuliere sector. Desondanks duiken in de praktijk problemen op. Bij bepaalde buurten en woningtypen is de problematiek inmiddels zo groot, dat een klein experiment van particuliere woningverbetering niet meer volstaat.

Urbannerdam heeft in opdracht van Platform31 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de behoeften en triggers voor het investeren in de eigen woning bij particuliere eigenaren. Het rapport brengt de motivaties en belangen van eigenaren in kaart en biedt handvatten voor een verbeterbeleid.

Renovatiesprong
Het onderzoek is uitgevoerd in de steden Rotterdam, Den Haag en Apeldoorn. Deze gemeenten doen mee aan het programma Renovatiesprong van Platform31, dat in het najaar van 2015 startte. In 2016 ontwikkelt dit aanjaagprogramma een innovatieve procesaanpak voor de particuliere woningvoorraad. De Renovatiesprong maakt proposities voor particulieren om de eigen woning aan te pakken. Het doel: slim renoveren met een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement.

U kunt het rapport downloaden via de website van platform 31.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Heleen Zwebe via h.zwebe@urbannerdam.nl