Samen in het diepe!

01 februari 2018
Nieuwsbericht_amersfoort

De gemeente Amersfoort biedt op de locatie van het huidige Sportfondsenbad aan de Rubensstraat twee kavels aan om appartementen te ontwikkelen. Voor twee te selecteren CPO groepen is per groep één bouwlocatie beschikbaar, grenzend aan het Park Randenbroek.

De gemeente roept bouwgroepen op om zich te melden. Initiatiefgroepen moeten uit minimaal 10 huishoudens bestaan die financieel getoetst zijn en de groep moet beschikken over een achtervangpartij en een procesbegeleider. De groep wordt wel om een visie gevraagd maar de gemeente selecteert niet op de inhoud van de -voorlopige- plannen. Onder alle complete inschrijvingen vindt een loting plaats.

Wilt u een initiatiefgroep starten en de gok wagen? Of zoekt een groep om bij aan te sluiten? Neem contact op met Urbannerdam en dan kijken we hoe we uw droom dichterbij kunnen brengen.

Contactpersoon

ir. Hans Vos
E: h.vos@urbannerdam.nl
T: 06 - 5272 67 10