Steeds meer kamerhuurders vinden weg naar Huurteam

18 april 2013
Woondiensten_HuurteamUtrecht_Foto Utrecht gracht-1

Steeds meer kamerhuurders weten bij conflicten met particuliere huisbazen de weg naar het Huurteam Utrecht te vinden.

In 2012 ging het om 403 kamercontroles, in 2013 om 442 kamercontroles. Een van de zaken waarvoor het Huurteam bemiddelt, is het bijstellen van te hoge, onredelijke huurprijzen. In dat opzicht heeft het huurteam Utrecht in 2013 een totale huurverlaging van € 375.425,- op jaarbasis weten te realiseren. Goede en betaalbare studentenkamers zijn een must voor een studentenstad zoals Utrecht.

Wethouder Wonen Gilbert Isabella: "De onevenwichtige kamermarkt in Utrecht levert veel knelpunten op voor huurders van kamers. Denk aan te hoge huur, slecht onderhouden kamers of een ondeugdelijk huurcontract. Het Huurteam geeft kamerhuurders met succes een steun in de rug bij onderhandelingen met particuliere verhuurders".

De gemeenteraad heeft het huurteam Utrecht ingesteld om de kamerhuurders bij knelpunten met particuliere huurders in Utrecht te steunen. Het Huurteam Utrecht is actief sinds september 2010 en per 1 januari 2012 structureel ingesteld. Op verzoek van huurders heeft het huurteam in 2013 442 kamers gecontroleerd (tegen 403 kamers in 2012). Bij 387 kamers werden knelpunten geconstateerd, zoals te hoge huurprijs, achterstallig onderhoud, te slechte kwaliteit van de kamer vergeleken met de huurprijs of het huurcontract. De huurders zijn over mogelijke vervolgtrajecten geadviseerd, bijvoorbeeld het instellen van een procedure bij de huurcommissie.

Utrecht zet zich nadrukkelijk in om onwenselijke praktijken van huisjesmelkers tegen te gaan. Het Huurteam heeft een meldpunt ongewenst verhuurgedrag, waar kamerhuurders intimidaties of  bedreigingen van hun verhuurder kunnen melden. Zij krijgen hulp bij het doen van aangifte bij de politie. Het Huurteam Utrecht werkt hiervoor samen met politie en verschillende gemeentelijke diensten. Het doen van aangifte bij de politie leidt tot strafvervolging van huisjesmelkers.

Huurteam Utrecht