Symposium kansen zelfbouw voor corporaties

06 juni 2014
Klushuizen_Zelfbouw_Strategie van samen_07

In een tijd waarin corporaties het ene bouwproject na het andere moeten heroverwegen, worden opvallende successen geboekt met zelfbouwprojecten. In Roombeek Enschede, in Rotterdam en Amsterdam met klushuizen, en in veel steden als Almere, Leiden en Den Haag met zelfbouw, al dan niet in collectieve vorm. Stuk voor stuk succesvolle projecten die laten zien, dat de tijd rijp is om ook als corporatie serieus om te gaan met initiatieven voor zelfbouw. Omdat de klant het graag wil én omdat het een kansrijk instrument kan zijn, juist in de naoorlogse wijken waar nog zoveel te doen is. Zeker in tijden van aangesnoerde regels uit Den Haag.

Het symposium 'Strategie van Samen, zelfbouw als kans voor corporaties' op 12 juni a.s. in Amsterdam laat de mogelijkheden zien die zelfbouw corporaties biedt. Met theorie en praktijk. Excursies naar Amsterdamse projecten Klarenstraat en klusflat Kleiburg. Sprekers van de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en inhoudelijke experts. En posterpresentaties van allerlei zelfbouwprojecten uit het hele land. Sprekers uit de praktijk vertellen u tijdens het symposium uit eerste hand over hun betrokkenheid en strategische afwegingen bij succesvolle zelfbouwprojecten.

'Strategie van Samen' maakt zichtbaar dat zelfbouw een zeer bruikbare tool is voor corporaties. Niet langer kunnen en hoeven zij alleen grote investeringen te doen in de vernieuwing van wijken. Er zijn andere wegen te vinden, samen met bewoners en andere partijen.

U bent van harte uitgenodigd! Geef u snel op Er zijn nog slechts enkele plekken.

Programma en sprekers is te vinden op de website www.strategievansamen.nl

Strategie van Samen is een initiatief van de Alliantie, Urbannerdam, TIEHN Projecten, MCD/Grondwerk Projectmanagers en De Wijde Blik.