Versoepeling Bouwbesluit 2012 voor particuliere opdrachtgevers

06 juli 2015
Urbannerlab40-7260

Het voorstel tot wijzigen van het Bouwbesluit 2012, dat minister Blok op 19 december 2014 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aangenomen en zorgt per 1 juli 2015 voor een aanpassing van het Bouwbesluit 2012. Een aantal wijzigingen heeft invloed op het particulier opdrachtgeverschap, waardoor zelfbouw eenvoudiger wordt. Deze wijzingen worden beschreven in een nieuw artikel wat wordt ingevoegd na artikel 1.12:

Artikel 1.12a Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom
Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen, 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 en artikel 6.10 niet van toepassing. Wat betreft de afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing.

Niet van toepassing zijn dus, eisen m.b.t.:

 • Afdeling 4.3 Badruimte, nieuwbouw
 • Afdeling 4.4 Bereikbaarheid en Toegangkelijkheid, nieuwbouw
 • Afdeling 4.5 Buitenberging, nieuwbouw
 • Afdeling 4.6 Buitenruimte, nieuwbouw
 • Artikel 6.10 Aansluitingen op distributienet voor electriciteit, gas en warmte (tenzij hier een locale verordening voor geldt)

  Wel van toepassing zijn:
 • Afdeling 2.3 Afscheiding van vloer, trap en hellingsbaan
 • Afdeling 2.4 Overbrugging van hoogteverschillen
 • Afdeling 2.5 Trap
 • Afdeling 2.6 Hellingbaan
  Met ingang van de nieuwe voorschriften worden bovenstaande zaken als de aanwezigheid van trapleuningen en balustrades of beveiliging tegen overklauterbaarheid versoepeld.

 • Afdeling 3.11 Daglicht
  De nieuwe voorschriften zorgen voor minder strenge eisen aan daglicht toetreding, waardoor er flexibeler ontwerp van daglichtopeningen mogelijk is.

 • Afdeling 4.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte
  Zaken als het vloeroppervlakte en de minimale hoogte waar verblijfsruimten aan moeten voldoen zijn minder streng voorgeschreven in de nieuwe voorschriften. Ook is er geen minimaal percentage gesteld van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie wat verblijfsgebied moet zijn. 

 • Afdeling 4.2 Toiletruimte
  Het aantal toiletten, de afmeting van de toiletruimte en de functies die hieraan mogen grenzen zijn minder streng geformuleerd in de nieuwe voorschriften.

 • Afdeling 4.7 Opstelplaatsen
  Voor plaatsen in de woning waar voorzieningen als een aanrecht, een kooktoestel, een verwarmingstoestel of warmwatertoestel in de woningen worden geplaatst, geldt versoepelde regelgeving. Dit geldt zowel voor de aanwezigheid van opstelplaatsen, als voor de afmetingen hiervan.

Samengevat betekent het ingaan van voorschriften voor een bestaand bouwwerk op zelfbouw-woningen meer flexibiliteit en minder strenge regelgeving. Via Bouwbesluit Online is Bouwbesluit 2012 digitaal te vinden en zijn alle wijzigingen na te lezen.