Woningverbetering Rotterdam Zuid

02 februari 2017
Particulierewoningverbetering_1-1

Urbannerdam gaat samen met VvE010 en de gemeente Rotterdam aan de slag om ruim 900 woningen in het bezit van particuliere eigenaren en verhuurders bouwkundig te verbeteren. De woningen zijn gelegen in diverse blokken in de wijken Oud Charlois, Carnisse, Tarwewijk en Hilledijk. Zowel de beheerders van VvE’s, eigenaren, verhuurders en huurders worden benaderd.

In de aanpak gaat het erom dat de eigenaren ertoe worden aangezet om zelf over te gaan tot het uitvoeren van het nodige bouwkundige onderhoud. Daarnaast worden ze gestimuleerd om de woningen energiezuiniger te maken.

Als eerste stap worden de VvE-beheerders en de particuliere eigenaren geïnformeerd over de aanpak. Ze krijgen een gratis conditiemeting en een Meerjaren Onderhoudsplan en krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van stimuleringssubsidies van de gemeente Rotterdam en de Rijksoverheid. Ook zijn er laagrentende leningen mogelijk.

Deel van de aanpak is ook dat VvE’s die niet zo goed functioneren geholpen worden om hierin verbeteringen aan te brengen.

Beheerders en eigenaren worden vervolgens begeleid bij de besluitvorming in de VvE-vergaderingen en bij de uitvoering van de werkzaamheden. Particuliere verhuurders kunnen ook door ons geholpen worden om over de aanpak in overleg te gaan met hun huurders teneinde om ook met hun afspraken te maken over de woningverbetering.

Urbannerdam zet erop in dat eigenaren met de mogelijkheden die nu worden geboden (begeleiding, subsidies en laagrentende leningen) enthousiast worden om deze aanpak van hun bezit tot een succes te maken.

Als sluitstuk bij deze aanpak kan de gemeente Rotterdam bij eigenaren die niet kunnen of willen meewerken aan deze aanpak verdergaande stappen zetten