Woonwensen huurders onderzocht

21 november 2017
Onderzoek Moziek wonen Gouda-1

3 blokken met in totaal 60 flats en maisonnettes worden eind 2019 door Mozaiek Wonen in Gouda gesloopt. Urbannerdam bezoekt in opdracht van Mozaiek Wonen alle huurders van de woningen om hun woonwensen helder te krijgen. De huurders krijgen op 1 januari 2018 een stadsvernieuwingsurgentie.

Alle huurders van de 60 woningen worden door de adviseur van Urbannerdam bezocht. Tijdens het huisbezoek wordt het sociaal plan uitgelegd en kunnen de huurders vragen stellen over hun woonsituatie. .

De adviseur inventariseert de samenstelling  van het huishouden en verzamelt allerlei gegevens (inkomen, bsn-nummer, e.d.). Hij gaat vervolgens na welke woonwensen de huurder heeft (voorkeur voor wijk, type woning). Dit rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen die het sociaal plan biedt en met de regels voor het passend toewijzen van woningen.

Huurders die dat wensen kunnen ook aangeven dat ze graag willen terugkeren in een nieuwbouwwoning in de wijk. De voorwaarde is wel dat ook deze woning passend moet zijn.

Er wordt ook gekeken of de huurder hulp nodig heeft b.v. bij het zoeken naar andere huisvesting en of er aanpassingen in de woning zijn gedaan of in de toekomstige woning nodig zijn. De huisbezoeken vinden in een kort tijdsbestek plaats omdat de huurders op 1 januari 2018 een urgentie met bijpassend zoekprofiel krijgen.