WOZ-waarde van belang voor huurders

13 oktober 2015
OudeNoorden_1

Sinds 1 oktober 2015 telt de WOZ waarde voor een woning mee in de bepaling van de huurpunten en bepaalt dus ook mede de hoogte van de kale huurprijs.

De WOZ-waarde telt nu voor ongeveer 25% mee in de waardering van een huurwoning.
Wanneer de WOZ-waarde aan de lage kant is kan het zijn dat uw maximale huurprijs lager uitvalt. Huurders hebben hierbij recht op een huurverlaging.

Hiervoor geldt de meest actuele WOZ-waarde en die gaat altijd over het voorgaande jaar. Dit nieuwe puntensysteem geldt alleen voor zelfstandige huurwoningen. Voor onzelfstandige woonruimten (kamers) verandert er niets.

Wanneer de WOZ-waarde hoger uitvalt kan alleen bij een nieuw huurcontract de huurprijs worden verhoogd tot de maximale huurprijsgrens. Bij bestaande huurcontracten moet de verhuurder zich houden aan de wettelijk vastgelegde jaarlijkse huurverhoging.

De WOZ waarde is ook te vinden op de jaarlijkse beschikking van de gemeentelijke heffingen. Vanaf 1 januari 2016 zal de gemeente de WOZ-beschikking over het jaar 2016 automatisch naar huurders gaan toesturen.

Bent u huurder en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een mogelijke huurverlaging, dan kunt u zelf de WOZ waarde bij uw verhuurder opvragen, of een verzoek bij de afdeling Belastingen van de gemeente Rotterdam indienen. Dit kan alleen schriftelijk.