Appartementen opgeleverd, laatste vrije kavels in Schiedam volgen

01 februari 2018
Nieuwsbericht_schiedam-appartementen

In december 2017 zijn de vier trotse bewoners van het appartementengebouw aan de Burgemeester Knappertlaan in hun nieuwe woning getrokken. De groep particulieren heeft met Mattone Bouw en architect Van der Padt & partners een mooi gebouw toegevoegd aan Oranjeburgh. In het voorjaar van 2018 zullen de laatste 4 kavels in de wijk Oranjeburgh in de verkoop gaan.

Begin 2014 startte een groep particulieren met de gesprekken over de ontwikkeling van een kleinschalig appartementengebouw. In 2016 werden alle contracten getekend en kon de bouw van start. Per verdieping is één appartement gerealiseerd terwijl in de half verdiepte kelder geparkeerd kan worden.

Naast het Zusterhuis komen naar verwachting medio 2018 de laatste 4 kavels te koop voor vrijstaande woningen. De belangstelling is groot en we verwachten dat de toekomstige kopers snel aan de slag kunnen.

Al vanaf 2012 adviseert Urbannerdam de gemeente Schiedam over uitgifte van kavels aan particulieren en collectieven in Oranjeburgh. Namens de gemeente begeleiden we de aspirant-kopers bij de koop en ook daarna, bij het zoeken naar een architect of het komen tot de eerste paal. Deze diensten zitten in de kavelprijs en worden door kopers sterk gewaardeerd. Bij de collectieve projecten begeleidde Urbannerdam namens de gemeente de totstandkoming van een kopersvereniging.

In de afgelopen jaren zijn de meeste kavels bebouwd en is een prachtige wijk ontstaan.

www.oranjeburg.nl 

Foto:Mattone Groep