Centrum Ridderkerk wordt vernieuwd

11 april 2016
Nieuws_Ridderkerk

Belangstellende huurders uit de woningen van de Talmastraat, Slotemaker de Bruinestraat, Klaas Katerstraat, Poesiatstraat, Hovystraat (centrum fase 2)  in Ridderkerk hebben zitting genomen in een Klankbordgroep. Deze Klankbordgroep gaat met hulp van de adviseur van Urbannerdam met de corporatie Woonvisie het sociaal plan op maat maken. Ook de communicatie en het beheer van de woningen en de woonomgeving, tot aan de sloop van de woningen, komt aan de orde.

Woningcorporatie Woonvisie in Ridderkerk gaat van start met de 2e fase van de vernieuwing van het centrum. In deze fase worden in 2018 91 woningen gesloopt en vervangen door  nieuwbouw. De huurders van deze woningen zijn al langere tijd op de hoogte van deze plannen. Op verzoek van Woonvisie melden zich een achttal huurders  aan voor de Klankbordgroep. Deze Klankbordgroep gaat in overleg met Woonvisie over de verdere plannen en de communicatie. Aan Urbannerdam is gevraagd om de Klankbord te adviseren.

De Klankbordgroep gaat over de volgende onderwerpen met Woonvisie in gesprek:

  • Communicatiestrategie: wie, wanneer, waarover en hoe wordt met de huurders in het complex gecommuniceerd.
  • Het Basis Sociaal Plan van Woonvisie wordt in overleg op maat gemaakt voor dit complex.
  • Leefbaarheid: voordat de sloop daadwerkelijk plaatsvindt, moet er extra aandacht en inzet zijn om de leefbaarheid voor de huurders zoveel mogelijk te waarborgen.

Adviseur Bert Lafort zal de Klankbordgroep adviseren bij bovengenoemde onderwerpen, tijdens de bijeenkomsten van de Klankbordgroep en tijdens de overleggen met Woonvisie.

De bedoeling is dat de Klankbordgroep goed voorbereid en geïnformeerd aan tafel zit en er werkbare en heldere afspraken tussen de Klankbordgroep en Woonvisie tot stand komen over de  bovengenoemde onderwerpen. Ook de overige huurders zijn na afronding geïnformeerd.

Link: Website Woonvisie