Huurdersbelang in Moordrecht klaar voor de toekomst

18 februari 2016
280px-moordrecht-21mei2006-004.410x275x1_edited-1

Urbannerdam heeft de leden van het bestuur van Huurdersbelang Moordrecht (HBM) met een cursus op maat op de hoogte gesteld over de invloed die ze kunnen hebben op diverse actuele ontwikkelingen waarmee ze de komende tijd mee aan de gang gaan.

Het bestuur van Huurdersbelang Moordrecht (HBM) heeft gedurende een dag een intensieve cursus gehad van Urbannerdam.
De ochtend werd besteed aan de mogelijkheden die de HBM heeft om invloed uit te oefenen op de voorgenomen fusie van de corporatie. Welke belangen spelen hierbij een rol, welke punten zijn voor de HBM belangrijk om in de gaten te houden (b.v. dienstverlening aan de huurders, onderhoud aan de woningen en huurbeleid), welk advies en welke  voorwaarden zou de HBM kunnen stellen bij een fusie
Ook is er gesproken over de herontwikkeling van een buurt in Moordrecht. De HBM weet nu dat het belangrijk is dat ze hierbij zelf met ideeën kunnen komen en al in een vroeg stadium kunnen meepraten over de ontwikkelingen.
De middag stond in het teken van het maken van prestatieafspraken tussen de corporatie, de gemeente en de HBM. Hierbij is de HBM een gelijkwaardige partner. Gewezen is op de invloed die de HBM kan hebben op de gemeente en de corporatie. De HBM kan nu bij het opstellen van de afspraken een belangrijke rol spelen en eigen punten inbrengen in het overleg.
Tot slot is er tijdens de cursusdag ingegaan op de mogelijkheden om de woningen energiezuiniger of - neutraal te krijgen.