Klankbordgroep Rembrandtweg Ridderkerk van start

26 juni 2015
Bewonersparticipatie_Klakbordgroep Ridderkerk van Start_02

Belangstellende huurders uit de flats aan de Rembrandtweg in Ridderkerk hebben zitting genomen in een Klankbordgroep. Deze Klankbordgroep gaat met hulp van de adviseur van Urbannerdam met de corporatie Woonvisie in discussie over het sociaal plan, communicatie, het beheer van de woningen en de woonomgeving, tot aan de sloop van de woningen.

Woningcorporatie Woonvisie in Ridderkerk is van plan een aantal flatgebouwen (het betreft 91 woningen) gelegen aan de Rembrandtweg in het centrum van Ridderkerk te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De huurders van deze woningen zijn al langere tijd op de hoogte van deze plannen. Op verzoek van Woonvisie melden zich een zestal huurders  aan voor de Klankbordgroep. Deze Klankbordgroep gaat in overleg met Woonvisie over de verdere plannen en de communicatie. Aan Urbannerdam is gevraagd om de Klankbord te adviseren.

De Klankbordgroep gaat over de volgende onderwerpen met Woonvisie in gesprek:

  • Communicatiestrategie: wie, wanneer, waarover en hoe wordt met de huurders in het complex gecommuniceerd.
  • Het Basis Sociaal Plan van Woonvisie wordt in overleg op maat gemaakt voor dit complex.
  • Leefbaarheid: voordat de sloop daadwerkelijk plaatsvindt, moet er extra aandacht en inzet zijn om de leefbaarheid voor de huurders zoveel mogelijk te waarborgen.
  • En de Klankbordgroep gaat meedenken over het stedenbouwkundig plan.

Onze adviseur Bert Lafort zal de Klankbordgroep adviseren bij bovengenoemde onderwerpen, tijdens de bijeenkomsten van de Klankbordgroep en tijdens de overleggen met Woonvisie.

De bedoeling is dat de Klankbordgroep goed voorbereid en geïnformeerd aan tafel zit en er werkbare en heldere afspraken tussen de Klankbordgroep en Woonvisie tot stand komen over de  bovengenoemde onderwerpen. Ook de overige huurders zijn na afronding geïnformeerd.

Via deze website vindt u aanvullende informatie: 

lees verder