Samen oud worden? Zelfbouw biedt mogelijkheden!

16 oktober 2020
Senioren en zelfbouw foto-1

Op je oude dag samen met vertrouwde buren wonen, wie wil dat nou niet? 

De zelfbouwers van CPO de Wilgenhof zijn dit ondernemende project met elkaar aangegaan. De groep 55-plussers laat 10 levensbestendige woningen bouwen in Kamerik, middenin het Groene Hart.

Urbannerdam begeleidt deze groep zelfbouwers in het realiseren van hun droomwoning via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Als groep ontwikkelen ze hun eigen woningen en bepalen zelf hoe ze gaan wonen, de grootte en indeling van de plattegrond. Met de keuze voor een levensloopbestendige woning is de woning geschikt om er zo lang mogelijk in te blijven wonen.

Een groep bepaalt gezamenlijk het programma van eisen voor het project en kan kiezen voor collectieve voorzieningen in het plan: een gezamenlijke tuin, een gedeelde logeerkamer voor de (klein)kinderen, of de mogelijkheid om nu of in de toekomst zorg aan huis te ontvangen.

De krappe woningmarkt en de woonbehoeftes  van het toenemende aantal senioren in Nederland vormen maatschappelijke uitdagingen.  Samen oud worden in een zelfbouwproject biedt ruimte voor collectieve ingrepen voor individuele behoeften:

  • Ieder individueel huishouden in het project kan vorm geven aan zijn eigen droomwoning, binnen de gezamenlijk bepaalde kaders van het totale project: Zoveel mensen, zovele wensen, dus elke woning is uniek.
  • Het samen ontwikkelen van het project levert financiële voordelen op ten opzichte van een individuele ontwikkeling, daar waar het kan, bundelt men de krachten,
  • Bovenal biedt het samen ontwikkelen een sociaal netwerk en een gegarandeerde vertrouwde band met je naaste buren in de toekomst,
  • Niet alleen in de ontwikkelfase en bouwfase van het project kunnen krachten gebundeld worden: Wanneer een groep ouderen (op termijn) zorgbehoeftig wordt, kan ook op dat vlak worden samengewerkt.

Onze regering  stimuleert dit soort woonzorg combinaties met een subsidie. De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg biedt financiële mogelijkheden voor het opstarten van collectieve woonzorg projecten door particulieren.

Urbannerdam heeft al 15 jaar ervaring met de begeleiding van zelfbouwprojecten. In de afgelopen twee jaar zijn daarvan twee projecten voor de doelgroep binnen de kaders van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. In Kamerik begeleiden we 10 levensloopbestendige woningen en in Katwijk zijn met succes al 6 woonzorg woningen gerealiseerd. Wij dragen deze particuliere ontwikkelingen een warm hart toe en kijken uit naar ons volgende project voor deze doelgroep. Als onafhankelijke adviseur helpen we bij besluitvorming, het structureren van het ontwikkelproces, het sturen op planning en zijn we op de hoogte  van de procedures en voorschriften omtrent zelfbouw.

Heb jij interesse in een zelfbouwproject voor 55-plussers?


Neem contact op met: Vera Wittebrood

Contactpersoon

ir. Vera Wittebrood
E: v.wittebrood@urbannerdam.nl
T: 06 - 30 03 18 06