Bert Lafort

Adviseur

06 - 46 31 40 62
b.lafort@urbannerdam.nl

"Verplaats je in de positie van de ander en zoek zo naar een haalbare oplossing"

Ik ben tijdens en na mijn studie volkshuisvesting vanaf 1982 actief geweest in diverse belangenorganisaties.
Op het terrein van de volkshuisvesting was ik onder andere actief in een bewonersorganisatie, bouwteam en het Delftse Platform voor de Volkshuisvesting. Daarnaast ben ik vrijwilliger geweest bij een klein adviesbureau op het gebied van energiebesparing. Vervolgens ben ik gaan werken als opbouwwerker in Delft. Ik heb daar aan de wieg gestaan van het Steunpunt Woonconsumenten en Woonkoepel Delft.

In 2000 ben ik overgestapt naar de voorloper van Urbannerdam, nl Steunpunt Wonen. Ik werk het liefst als onafhankelijk adviseur in het krachtenveld tussen verhuurders en bewoners. Het inspireert me als ik zie dat bewoners zich ontwikkelen en zelf in staat zijn om hun belangen op tafel te leggen.

Ik ben vanaf 2013 ook als mediator werkzaam. Hierdoor ben ik in staat om partijen met ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen en behoeften te laten nadenken over gemeenschappelijke oplossingen en te komen tot een constructief overleg. Afhankelijk van de opdrachtgever kan ik optreden als ondersteuner/belangenbehartiger, trainer, adviseur, coach of mediator.

Laten we elkaar verrassen door op een ander spoor te gaan zitten en te onderzoeken of we zo tot resultaten kunnen komen.

 

Werkvelden:
Particuliere woningverbetering & VvE
Woondiensten
Bewonersparticipatie