drs. Edo Gommers

Adviseur

06 - 34 68 18 15
e.gommers@urbannerdam.nl  

Wanneer je voor het eerst op jezelf gaat wonen ben je meestal vooral blij met de nieuwe vrijheid en zelfstandigheid. Zelf zat ik in eerste instantie prima in een kleine kamer van een woningbouwcorporatie speciaal gericht op jongeren en studenten. Maar vanaf het moment dat ik daar vandaan wilde verhuizen kwamen andere zaken in beeld, zoals achterstallig onderhoud, onredelijke bepalingen in huurcontracten, te hoge huurprijzen. Als je iets anders gaat zoeken: zie maar iets passends te vinden. Dat geldt zowel voor kamers als voor zelfstandige woningen.

De verhouding tussen huurder en verhuurder is niet gelijkwaardig. Verhuurder en huurder mogen afspraken maken zoals ze willen. Als deze afspraken in strijd zijn met de wet moet de huurder dat melden, anders gebeurt er niets. De meeste huurders weten niet precies wat het huurrecht inhoudt en hoe en wanneer ze deze regels moeten of kunnen gebruiken.

In de loop van de tijd ben ik me steeds verder gaan verdiepen in de rechten en plichten van huurders. Bij Stichting Jongeren Huisvesting Utrecht heb ik daar vanaf 2002 mijn werk van kunnen maken. Jaarlijks de kamerzoekersbrochure en de verhuurdersgids schrijven en voorlichtingen geven. Maar voorlichting alleen is vaak niet voldoende. Je rechten en plichten kennen is vaak niet voldoende, je moet ook weten hoe je je rechten veilig stelt. Daarbij helpt het huurteam: wij hebben daar ervaring mee.

Na de voorlichting in Utrecht kon ik als teamleider bij een huurteam in Amsterdam huurders daadwerkelijk tot aan de huurcommissie of de rechtbank ondersteunen.

Na twaalf jaar heb ik de overstap naar Urbannerdam gemaakt. Huurteams zijn er zodat alle huurders zich kunnen richten op leuke dingen, om het leven spannend te maken in plaats van op te hoge huurprijzen of problemen met hun woonruimte.

Werkvelden:
Huurteam