ing. Esther Schoonhoven

Adviseur

06 - 58 75 71 96
e.schoonhoven@urbannerdam.nl

Gemotiveerd om bij te dragen aan zinnige energiebesparing in processen waarbij je niet in je eentje kunt opereren. Gefascineerd door processen waarbij gemeenten en het rijk maatregelen opleggen aan eigenaren, zoals de verduurzaming van VvE’s. Kijken naar nut en noodzaak van deze maatregelen. Luisteren naar de consequenties van een toepassing er van. Wegen wat haalbaar is. Praktisch inzicht bieden. Samen werken aan verbetering voor iedereen.

Werkveld:
Team Wonen