Pepijn Binkhorst

Huurteam medewerker

010 - 21 42 799
p.binkhorst@urbannerdam.nl

Wat wil Rotterdam? De burgers van deze stad zullen dit moeten zeggen. Maar om dit te kunnen doen zullen zij zich rekenschap moeten geven van hun taak, opdat niet een komende generatie van hen rekenschap kunnen vragen. […] Ook de uiteindelijke beslissing kan niet genomen worden door een overheid, indien deze zich niet gedragen weet door de wil en het verlangen van de burgers. Meer dan ooit dient men daarom indachtig te zijn de spreuk van den dichter Jan Prins, [..], “zal de gemeenschap leven, Dan moet de Mensch zich geven.”

Deze woorden komen uit het boekje ‘Hoe zal Rotterdam bouwen’ dat architect Kraaijvanger in 1946 schreef als een gids voor de wederopbouw. Met het boekje wilde hij de burgerij van Rotterdam handvaten geven om mee te discussiëren over de toekomst van hun stad. En dat spreekt mij aan.

Nu bij het Huurteam – en daarvoor in andere banen – inspireert het mij enorm om mensen het gereedschap te geven om op te komen voor hun thuis en omgeving. Bijvoorbeeld om betaalbaar, prettig en gezond te wonen. Of het beschermen van de natuur in de buurt waar je ontspanning vindt. En duurzaam natuurlijk, met rekenschap voor komende generaties. Sterke tools die het Huurteam biedt zijn kennis en de behartigen van huurdersbelangen bij de Huurcommissie.

Terug naar het boekje. Kraaijvanger sloeg bruggen, letterlijk en figuurlijk, van het verwoeste Centrum en Noord naar de rest van de stad. En met oog voor het geheel en het individu. Ik blijf evenzo graag bruggen bouwen.