• Zelfbouw_Chaam_2
  • Verkaveling_CPO Chaam-3
  • Vogelvlucht-2
  • Kavel 8-2

Omdat het in Chaam lastig om als starter een woning te kopen, heeft de initiatiefgroep Toekomstig Wonen Chaam een CPO project opgezet. Afhankelijk van de vraag was er aanvankelijk ruimte voor 10 tot 16 woningen,  zowel voor starters als voor doorstromers. Daarbij werd gedacht aan rijwoningen en twee onder een kap woningen.

Het plan waarvoor in het voorjaar 2020 vergunning wordt aangevraagd bestaat uit een mix van vrijstaande woningen, tweekappers en een aantal rijwoningen, 20 in totaal. Keeris architecten uit Eersel heeft het plan naar wens van de toekomstige bewoners ontworpen.

Rol Urbannerdam
Urbannerdam is door de initiatiefnemers geselecteerd als procesbegeleider. Urbannerdam begeleidt en adviseert de vereniging tijdens het hele ontwikkelproces. Bij de gesprekken met de gemeente Alphen-Chaam en de selectie van overige adviseurs en de uiteindelijke aannemer werkt Urbannerdam nauw samen met bestuur en leden.

Tijdpad
Inschrijven voor het project startte in het voorjaar van 2018. Voor alle woningen is een deelnemer en er is een bescheiden reservelijst. Inschrijven voor die reservelijst is nog altijd mogelijk.

Het definitief ontwerp is in januari 2020 vastgesteld. Als alles volgens planning verloopt kan na de zomer van 2020 gestart worden met de bouw van de woningen.

Downloads
Informatiebrochure
Inschrijfformulier
FinancieringstoetsPresentatie informatie bijeenkomst

Betrokken partijen
1. VvO Toekomstig Wonen in Chaam
2. Gemeente Alphen-Chaam
3. Urbannerdam

Opdrachtgever: VvO Toekomstig Wonen in Chaam

Projectstatus: werving

Link: Facebook

Contactpersonen


ir. Hans Vos

h.vos@urbannerdam.nl
06 - 52 72 67 10