• locatie-2
  • logo PleisterOord2-1
  • Zelfbouw_Pleisteroord_1
  • Zelfbouw_CPO_Pleisteroord_1

Nieuws

  • 29 april 2016

    CPO PleisterOord ondertekent bouwteamovereenkomst Lees meer... 

  • 16 september 2015

    CPO PleisterOord in Ede organiseert een informatieavond Lees meer...

Op het Kazerneterrein, een herontwikkeling in het oosten van Ede tegen de heide en het bos, wordt een plek gereserveerd voor CPO PleisterOord. Duurzaamheid en betaalbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten bij dit project. Het project bestaat uit 12 energie neutrale woningen.

De locatie bestaat uit een drietal voormalig kazerneterreinen; de Mauritskazerne, de Elias Beeckmankazerne en de Simon Stevinkazerne. De locatie voor dit project ligt in het noordoosten op de Simon Stevinkazerne. De woningtypes zijn rijtjes- en hoekwoningen en de prijs is variërend tussen € 160.000 en € 220.000.

Rol Urbannerdam
De vereniging bestaat uit actieve en ondernemende leden die veel zelf willen doen. Urbannerdam adviseert en begeleidt de groep tijdens het hele CPO project. In de startfase organiseren we een ontwerpworkshop en excursie om de woonwensen helder te maken. Daarnaast begeleiden we de groep onder andere met het vastleggen van uitgangspunten en het selecteren van een conceptbouwer.

Tijdpad
Plannen voor dit project zijn ontstaan in 2014. In overleg met de gemeente is gezocht naar een goede plek die nu gevonden is op het terrrein van de Simon Stevin kazerne. In het najaar van 2015 is de vereniging gestart met de verdere uitwerking van hun plannen. De locatie is echter onderdeel van een grotere ontwikeling waar de CPO groep op moet wachten. In 2016 heeft de vereniging met bouwteampartners Kelderman Bouw en Synargio archtecten de woningen uitgewerkt en heeft de gemeente ontwikkelaars aangetrokken voor de uitwerking van het plandeel Simon Stevin. Na bouwrijp maken van het terrein is de bouw gestart in het derde kwartaal van 2017. Het project is eind 2018 naar tevredenheid opgeleverd.

Betrokken partijen
1. CPO Pleisteroord
2. Gemeente Ede
3. Kelderman Bouw
4. Synargio Architecten
5. Urbannerdam

Opdrachtgever: CPO PleisterOord

Projectstatus: opgeleverd

Contactpersoon

ir. Hans Vos
E: h.vos@urbannerdam.nl
T: 06 - 5272 67 10