• Zelfbouw_CPO Schipluiden_04
  • Zelfbouw_CPO Schipluiden_01-1
  • Zelfbouw_CPO Schipluiden_02-1
  • Zelfbouw_CPO Schipluiden_03
  • Zelfbouw_CPO_Schipluiden_04-1
  • Zelfbouw_CPO_Schipluiden-1

Nieuws

17 maart 2016
CPO Schipluiden in de startblokken Lees meer...

16 december 2015
Laatste deelnemer gezocht voor CPO Schipluiden Lees meer...

9 oktober 2014
CPO Schipluiden tekent reserveringsovereenkomst Lees meer...

26 maart 2013
Vereniging CPO Schipluiden opgericht Lees meer...

 

Een groep van vijf initiatiefnemers heeft in Schipluiden de weg geëffend om zelf te gaan bouwen. Ze omschreven wat ze willen en hoe ze dat aan gaan pakken en hebben met dat verhaal de gemeente overtuigd. De vereniging groeide snel door en zij bouwen straks hun eigen project van circa 10 woningen.

In de ideeënprijsvraag ‘Casa Nova 2011’ van het Stadsgewest Haaglanden werden voor de voormalige gemeentehuislocatie in Schipluiden ontwerpen gemaakt voor ‘dorps wonen’. De winnaars zagen allemaal kansen voor particulier opdrachtgeverschap. Een groep inwoners heeft dit idee opgepakt en er serieus werk van gemaakt. Omdat deze plek een van de laatste kansen is om in Schipluiden door te stromen sloten al snel anderen zich bij het initiatief aan.

De leden van de CPO vereniging willen ca. 10 woningen bouwen in twee- of drie-onder-een-kap vorm. Ze hebben hun woonwensen op een rij gezet en hun beschikbare budgetten geïnventariseerd. De leden willen bouwen in een range van 250.000 tot 450.000 euro. In het ambitiedocument dat de groep opstelde staan termen als ‘groen’, ‘ontmoeten’ en ‘eenheid in verscheidenheid’ centraal.

De stedenbouwkundige opzet wordt door de gemeente gemaakt in samenspraak met de CPO vereniging en Wonen Midden Delfland, die in hetzelfde plan ca. 15 sociale huurwoningen gaat realiseren.

Rol Urbannerdam
Urbannerdam maakte de intiatiefgroep duidelijk wat CPO is en hoe zij als groep zo’n proces op kunnen zettten. Urbannerdam ondersteunde de groep bij het visiedocument en de oprichting van de vereniging. We adviseren bij de onderhandelingen met de gemeente en de selectie van overige partijen.

Tijdpad
In 2012 ontstond het initiatief in de kantine van de ijsbaan; in maart 2013 werd de vereniging officieel opgericht en startte het overleg met gemeente. Na een stagnatie vanwege besluitvorming rond de grondsanering volgen begin 2014 de gesprekken over de stedenbouwkundige opzet, de architectenselectie en gaat de ontwikkelfase echt van start. De verwachting is dat de bouw in 2015 start en in 2015 of 2016 de oplevering volgt.

Opdrachtgever: CPO vereniging Schipluiden

Projectstatus:  Afgerond

Contactpersoon


ir. Hans Vos
E: h.vos@urbannerdam.nl
T: 06 - 5272 67 10