• Klushuizen_Osseweistraat_12
  • Klushuizen_Osseweistraat_11
  • Klushuizen_Osseweistraat_10
  • Klushuizen_Osseweistraat_9
  • Klushuizen_Osseweistraat_8
  • Klushuizen_Osseweistraat_7
  • Klushuizen_Osseweistraat_6
  • Klushuizen_Osseweistraat_5
  • Klushuizen_Osseweistraat_4

Nieuws

18 januari 2016
Aanscherping spelregels inschrijving Osseweistraat. Lees meer...

 

30 november 2015
Nieuwe klusschool in Rotterdam in de verkoop Lees meer...

De gemeente Rotterdam heeft een schoolgebouw aan de Osseweistraat als klusgebouw verkocht. Het gebouw is gelegen in een groen binnengebied en op dit moment alleen bereikbaar via een doorgang aan de Osseweistraat 35 (Rotterdam West).

Het voormalig schoolgebouw is als klusgebouw verkocht aan de Vereniging van opdrachtgevers de Osseweischool die bestaat uit 6 huishoudens. Urbannerdam was betrokken bij de conceptontwikkeling, de werving en de verkoopprocedure van het schoolgebouw en heeft de vereniging begeleidt in het komen tot een realiseerbaar plan voor de transformatie van het gebouw.

Het betreft hier een collectief project: de zes huishoudens gaan gezamenlijk het casco ontwikkelen en laten renoveren. De afbouw die hier op volgt doen de kopers op individuele basis. Voorafgaand aan de renovatie van het casco wordt in opdracht van de gemeente de fundering vernieuwd. Gedurende het verkooptraject bleek dat de huidige fundering onvoldoende draagvermogen bood om de nieuwe woningen te kunnen realiseren.

Tijdpad
In januari 2016 is de verkoop gestart. Na de toedeling, planvoorbereiding en bouwaanvraag volgt de aanbesteding van het casco, de notariele overdracht en eind 2017 start de renovatie met funderingsherstel. Begin 2018 starten de werkzaamheden aan het casco waarna medio 2018 de individuele afbouw volgt.

Rol Urbannerdam
Urbannerdam adviseerde de gemeente Rotterdam bij de conceptontwikkeling en het bepalen van de randvoorwaarden van het project. We werkten mee aan de werving en verkoop. In opdracht van de gemeente Rotterdam is de kopersgroep begeleid tot aan de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst en het tot stand komen tot een realiseerbaar transformatieplan.

Contactpersoon

ing. Frans van Hulten
E: f.vanhulten@urbannerdam.nl
T: 06 - 4633 36 30