• Zelfbouw_klushuizen_haarlem1-1
 • Zelfbouw_klushuizen_Haarlem_7
 • Zelfbouw_klushuizen_Haarlem_6
 • Zelfbouw_klushuizen_Haarlem_5
 • Zelfbouw_klushuizen_Haarlem_4
 • Zelfbouw_klushuizen_Haarlem_3
 • Zelfbouw_klushuizen_Haarlem_2
 • Klushuizen_Haarlem_5
 • Klushuizen_Haarlem_4
 • Klushuizen_Haarlem_3
 • Klushuizen_haarlem_2
 • Klushuizen_Haarlem

Na het succes van het eerste klushuizen project in Haarlem, start Elan Wonen het tweede klushuizenproject met 21 klushuizen in de Amsterdamse buurt.

De klushuizen liggen in de Alberdinghk Thijmstraat (2-38) en de van Zeggelenstraat (7-15). Het zijn in totaal 21 gelijke huisjes die door Elan Wonen als klushuis verkocht gaan worden. De woningen zijn niet heel groot, maar wel charmant  en bestaan uit een laag en een hoge kap. Iedere woning heeft een tuin op het zuid westen. De aanbouw aan de achterzijde kan vergroot worden. Het casco (gevels, bouwmuren en dak) wordt door de kopers collectief gerenoveerd (Vereniging CPO van A tot Z). Iedere koper is vrij zijn eigen indeling te bepalen. De verbouw dient te voldoen aan het Programma van Eisen, waarmee gewaarborgd wordt dat alle woningen naar een goed kwaliteitsniveau worden gebracht. 

De verkoopprijs van de woningen is vast en bedraagt € 153.500,- ongeacht wat een koper met de aanbouw gaat doen. De financieringseis is € 225.000,-.

Rol Urbannerdam
Urbannerdam heeft Elan Wonen geadviseerd over de aanpak en begeleidt de werving van kopers. In opdracht van Elan Wonen begeleidt Urbannerdam de kopers tijdens de gehele planvorming. Na de toewijzing van de woningen kan er snel gestart worden met de ontwerpfase.

Betrokken partijen
Vereniging: CPO van A tot Z
Verkopende partij en initiatiefnemer: Elan wonen
Architect: GuBU

Tijdpad
De inschrijfperiode liep tot 31 maart 2017. Daarna vond toewijzing plaats via loting. Er was veel animo en we kijken langzaam uit naar een volgende fase. De vereniging van Opdreachtgevers is opgericht en de architect is geselecteerd. De ontwerpfase loopt tot september. Daarna wordt de vergunning aangevraagd en start de aanbesteding. Als alles loopt naar verwachting zal de bouw in januari 2018 starten.

Project status: ontwerpfase

Link: http://klushuishaarlem.nl/ 

Link: https://cpovanatotz.nl/

 

Contactpersonen   

                       
Els Dikland MRE
E: e.dikland@urbannerdam.nl 
T: 06 - 4631 40 95