• PWVB_Spoorbuurt Vlaardingen 04
  • PWVB_Spoorbuurt Vlaardingen 03
  • PWVB_Spoorbuurt Vlaardingen 02
  • PWVB_Spoorbuurt Vlaardingen 01
  • PWVB_Spoorbuurt Vlaardingen 05-1
  • PWVB_Spoorbuurt Vlaardingen 06

Nieuws

  • 19 september 2011
    Urbannerdam aan de slag in Spoorbuurt Vlaardingen Lees meer...

In de Babberspolder (Spoorbuurt) doen twaalf VvE’s mee aan de particuliere woningverbetering. Zij krijgen van de gemeente de kans om met een laagrentende lening groot onderhoud en (duurzame) verbeteringen uit te voeren aan- of in de flat. Urbannerdam begeleidt de VvE’s met het opstellen van de plannen met het oog op het toekomstig bestendig maken van VvE’s.

De wijk Babberspolder wordt flink geherstructureerd. Vanuit het actieplan Wonen van de Gemeente Vlaardingen is vanwege deze herstructurering aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de particuliere woningvoorraad. De Spoorbuurt is een buurt met particulier bezit, er bevinden zich twee woningtypes: galerij- en portiekflats. Totaal 12 VvE’s (212 appartementen) krijgen de kans om hun flat ingrijpend en duurzaam te verbeteren. De gemeente heeft geld vrij gemaakt voor advies, begeleiding en het aanbieden van een goedkope lening voor onderhoud en het treffen van energiebesparende maatregelen. De opdracht (in samenwerking met Cardo architecten) is het enthousiasmeren van de VvE’s en eigenaren middels een haalbaar en betaalbaar verbeterplan.

Rol Urbannerdam
Urbannerdam is procesbegeleider van VvE’s bij het maken van verbeterplannen. Het project gaat uit van vrijwilligheid waarbij wordt ingestoken op een samenwerking tussen de VvE’s in de wijk. Met het aanbieden van diverse middelen zoals een bouwkundig onderhoudsrapport, EPA-advies, installatiekeuring CV, een verbeterplan en laagrentende lening, worden eigenaren gestimuleerd om te investeren in hun flat- of woning.

Tijdpad
In oktober 2011 is het project van start gegaan. Samen met de werkgroep en begeleidende architect zijn verbeterplannen opgesteld. Rond februari 2012 zijn deze plannen in huiskamergesprekken aan alle eigenaren gepresenteerd. Na de gewenste aanpassingen hebben de VvE’s in ledenvergaderingen eind 2012 en begin 2013 besloten welke werk zij wilden uitvoeren. De plannen zijn verder uitgewerkt en afgeprijsd, waarna begin 2014 de aanvragen bij het SvN ingediend zijn voor een laagrentende lening. De uitvoering van de werkzaamheden start naar verwachting medio 2014.

Opdrachtgevers: Gemeente Vlaardingen

Downloads:
Nieuwsbrief o
ktober 2012
Nieuwsbrief juni 2012
Nieuwsbrief januari 2012
Nieuwsbrief september 2011

Contactpersonen

                     
ir. Heleen Zwebe
E: h.zwebe.urbannerdam.nl
T: 06 - 4633 36 35