• Klushuizen_Funderingsherstel V2012_05
  • Klushuizen_Funderingsherstel V2012_04
  • Klushuizen_Funderingsherstel V2012_03
  • Klushuizen_Funderingsherstel V2012_02
  • Klushuizen_Funderingsherstel V2012_01

In de jaren '90 woonde een groep betrokken Rotterdammers in afbraakpanden aan de Gerard Scholtenstraat. Zij verenigden zich in Vereniging 2012 en verkregen van de gemeente Rotterdam het recht om de panden (gratis) te bewonen en de verplichting de woningen op te knappen. In de loop van de jaren zijn de woningen verbeterd en ontstond er een hechte woongemeenschap. De overeenkomst met de gemeente zou eind 2012 eindigen. Zonder ingrijpen zou dat betekenen dat de gemeente Rotterdam vanaf dat moment recht had op de panden – en zouden de bewoners - met lege handen (en zonder woning) achterblijven.

Samen met het bestuur van Vereniging 2012 hebben we daarom vanaf 2008 een plan ontwikkeld waarbij de bewoners de panden konden kopen en renoveren. Doelstelling was om de kosten zo laag mogelijk te houden zodat zo veel mogelijk bewoners mee konden doen. Bijkomstigheid was dat de fundering van de woningen volledig vernieuwd diende te worden. Samen met het bestuur hebben we een plan voor de aankoop en het funderingsherstel uitgewerkt. We zijn actief betrokken geweest bij het mogelijk maken van de financiering. Veel kopers hebben hierdoor een beroep kunnen doen op een gunstige leenmogelijkheid bij het funderingsloket van de gemeente Rotterdam.

Ook hebben we geadviseerd en bemiddeld bij de woningoverdrachten. Als laatste heeft Urbannerdam kopers gezocht en begeleid voor drie woningen die aan het eind van het traject nog beschikbaar waren. In het voorjaar van 2013 was deze taak volbracht. Het resultaat is het behoud van de woningen aan de Gerard Scholtenstraat. De woningen zijn duurzaam verbeterd – de fundering is hersteld en iedere koper heeft zelf de renovatie van zijn pand ter hand genomen. Het belangrijkste resultaat is dat de bewoners niet weg hoefden uit hun woningen. De sterke sociale cohesie in de straat is behouden.

Rol Urbannerdam
De aanpak van het funderingsherstel was net als alle andere aspecten van dit project geen maatwerk: het betrof geen aaneengesloten woningenblok, waardoor het noodzakelijk was ook de eigenaren van de tussenwoningen en grenswoningen te betrekken bij de funderingsplannen.

Opdrachtgever: Vereniging 2012 en de gemeente Rotterdam

Contactpersonen

Els Dikland MRE
E: e.dikland@urbannerdam.nl  
T: 06 - 4631 40 95